Halv miljon unga italienare riskerar alkoholism

Nio miljoner italienare dricker så mycket att de riskerar alkoholism. En halv miljon av dem är under 16 år. Detta samtidigt som antalet nykterister bland de vuxna ökar kraftigt.

Två sinsemellan oberoende undersökningar visar att italienarnas alkoholvanor förändrats de senaste åren. Och det både till det bättre och till det sämre.

Både undersökningen gjord av hälsovårdsministeriet och den gjord av en privat byrå, visar att tonåringarna dricker allt mer. Att debuten oftast är tidig, innan 14 år, är ingen nyhet i ett land där det var helt normalt att även barnen erbjöds vin till maten för bara 20 år sedan.

Förändringen är däremot i hur tonåringarna dricker. I dag blir det allt vanligare med intensivkonsumtion även här i Italien, och en femtedel av ungdomarna under 16 år har testat detta. Alkoholen används allt oftare för att bli berusad, medan förbrukningen tidigare mest handlade om ett glas vin till maten.

Enligt båda undersökningarna riskerar närmare en halv miljon av tonåringarna under 16 år att bli alkoholiserade. Några stora kampanjer eller andra åtgärder har inte satts igång än för att stoppa den här utvecklingen.

Men medan tonåringarna blir allt mer fascinerade av alkoholen, ökar antalet nykterister bland de vuxna. I dag kallar sig 40 procent av italienarna för nykterister, men den siffran är troligen lite överdriven, eftersom många anser att man är nykterist även om man dricker starköl och ett glas champagne emellanåt. 20 procent svarade i den privata undersökningen att de inte dricker något med alkohol i, så den siffran är troligen mer förankrad i verkligheten.

Trots att allt fler säger nej till alkoholhaltiga drycker och den totala förbrukningen sjunker, så räknar hälsovårdsministeriet med att det finns närmare nio miljoner italienare med alkoholproblem. Detta är inte något som skapar stora rubriker här nere, kanske för att alkoholisterna inte syns ute på gatorna som i till exempel Sverige.

Kristina Wallin

Mer från Accent