Minimipriser

Hälsan gynnas av statlig alkoholkontroll

Minimipriser på alkohol i Kanada räddar liv utan att skada alkoholindustrin. Det visar ny forskning som presenteras i the Guardien.

Nio av tio kanadensiska delstater har någon form av minimipriser. Att det ger positiva hälsoeffekter, som minskad sjukhusvård och färre som dör av alkoholrelaterade diagnoser, visar en ny rapport från Institute of Alcohol Studies, IAS.

Rapporten, “Is alcohol too cheap in the UK? The case for setting a minimum unit price for alcohol”, av Tim Stockwell och Gerald Thomas, vid Centre for Addictions Research vid University of Victoria in British Columbia, publiceras precis när England och Wales ska besluta om de ska gå vidare med planen på att införa minimipriser. Trots att rapporten tydligt visar på stora hälsovinster är organisationer som IAS och Alcohol Health Alliance rädda för att David Cameron ska bekräfta att han kommer att skrota löftet att inför minimipriser. Något som han nyligen antytt.

Enligt rapporten, som bygger på åtta års studier av data från British Columbia, resulterar en tioprocentig ökning av minimipriset i 3.4 procents minskning av totalkonsumtionen och en 32 procentig minskning av alkoholorsakade dödsfall en nioprocentig minskning av alkoholrelaterad sjukhusvård och en betydande andel uppskjutna dödsfall i alkoholrelaterade sjukdomar som levercirrhos och vissa cancerformer.

− I delstaten Saskatchewan sattes minimipriser på alla drycker. Där fann vi att om man sätter högre priser på starkare drycker tenderar folk att välja alkoholsvagare varianter som orsakar mindre skada. Dryckesindustrin förlorar ingenting eftersom folk fortfarande köper samma mängd alkohol, även om de väljer svagare alternativ, Tim Stockwell.

I Kanada sätts minimipriset per liter, medan länderna i Storbritannien planerat att sätta det per drink. I Skottland skulle minimipriser introducerats den här månaden, men alkoholindustrin har krävt en rättslig prövning och därmed förhindrat att Skottland blivit det första landet i världen att testa minimipris på en drink.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer