WHA

Hallå där Sven Olov Carlsson, vad gör du i Genève?

Sven-Olov Carlsson, president i internationella IOGT, deltar just nu i WHO:s World Health Assembly i Gèneve.

Vad gör du där?

− Idag har vi diskuterat förslaget till ”Action plan for the prevention and control of non-communicable diseases 2013 – 2020.” Det är ett viktigt dokument som slår fast alkoholens roll för uppkomsten av icke-smittsamma sjukdomar. I ett appendix till respektive avsnitt finns exemplifiering på vilka åtgärder som bör tas.

Vilka åtgärder föreslås?

− Det är 10 – 15 stycken, men det finns tre som är markerade med fetstil i förslaget. Det är skatter, marknadsföring och tillgänglighet. De anses vara ”best buys”, det vill säga kostnadseffektiva åtgärder som ger mycket resultat i förhållande till insatsen.

Hur gick diskussionerna?

− Kuba vill inte acceptera förslaget. De är stora alkoholproducenter och har handelsintressen som går emot.

Vad händer nu?

− En kommitté sitter och stöter och blöter förslaget för att hitta kompromisser som alla ska kunna acceptera. Arbetet i WHO har som utgångspunkt att man ska nå konsensus.

Hur tror du det kommer att gå?

− Jag hoppas verkligen att de hittar en kompromiss. De har tid till på tisdag som är sista dagen här. Även om förslaget är vagt, och inte alls så skarpt som vi skulle önskat, så är det värsta som kan hända att man skjuter frågan till nästa gång så vi inte får något dokument alls.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer