Narkotika

Hallå där Linda Nilsson

... generalsekreterare för WFAD (World Federation Against Drugs), som varit hos påve Franciskus och pratat om narkotika.

Hur hamnade du i Vatikanen?

– De har en påvlig vetenskapsakademi som anordnade en workshop om det globala narkotikaproblemet. Jag blev medbjuden av Mentor international.

Vilka deltog i seminariet?

– Det var främst forskare och representanter för katolska kyrkan inbjudna. De flesta kom från Latinamerika. Det var inte så många civilsamhällesorganisationer inbjudna, men San Patriano, Childhood foundation och Mentor international var där.

Drottning Silvia var tydligen också där?

– Ja, hon är ju grundare av Mentor och även inblandad i Childhood foundation. Drottningen var en av talarna på konferensen.

Vad fick du ut av konferensen?

– Det var väldigt intressant att få höra hur representanterna från Latinamerika uppfattar situationen. De tryckte mycket på att de måste få bukt med brottslighet, korruption och de svaga institutionerna. Inga krav på legalisering. En parlamentsledamot från Argentina påpekade att vi bidrar till kriminaliteten genom vår efterfrågan på deras droger.

Presenterades några nyheter?

– Nora Volkow, chef på NIDA (National institute on drugabuse) presenterade den senaste cannabisforskningen. Hon visade att möss vars mamma fått cannabis under graviditeten får samma typiska ansiktsdrag som om mamman druckit alkohol. Det hade jag inte hört tidigare. Hon berättade att NIDA får lägga tid på att förklara för gravida att de inte ska röka cannabis. Det är inte klokt att de ska behöva lägga tid på det, men tillverkarna rekommenderar cannabis mot graviditetsillamående.

Vad mynnade konferensen ut i?

– Vatikanen har bett deltagarna att komma in med synpunkter på vad de tycker är viktigast. Sedan ska det sammanställa ett dokument som jag tror ska vara underlag för uttalanden från Vatikanen. Jag tycker att det är stort och bra att påven tar ansvar i de här frågorna. Han har varit tydlig och sagt bra saker tidigare om att man måste ta hand om de utsatta, men inte ge efter för de krafter som vill tjäna pengar på narkotika.

Mer från Accent