Hälften säger nej till att skåla på arbetstid

52 procent anser att det är helt fel att skåla i bubbelvin på arbetstid. Det är en av de attityder som framkommer i en ny undersökning från IQ.

Förra året ansåg något färre, 49 procent, av de 2 000 svenskar som deltog i IQs undersökning att det var helt fel att skåla på arbetstid när det går bra på jobbet.

90 procent av årets svarande anser att det är helt fel att köra bil efter en öl eller ett glas vin. Förra året låg den andelen på 88 procent.

Även när det gäller alkohol under graviditeten samt att bjuda minderåriga i den egna familjen på alkohol har attityden blivit något mer återhållsam. I år tycker 64 procent av de svarande att det är helt fel med alkohol under graviditeten, medan den andelen låg på 60 procent förra året. 64 procent anser att det är helt fel att bjuda familjens ungdomar på alkohol, en ökning med 8 procentenheter sedan förra året.

Överlag är attityden till alkohol något mer återhållsam i årets undersökning jämfört med förra året. Undersökningens deltagare svarar på nio frågor om alkohol, och svaren räknas sedan om till ett indexvärde, där ett högt index innebär en återhållsam attityd till alkohol.

I år hamnar IQs alkoholindex på 62,3 på en skala från 0 till 100 för hela befolkningen. Förra året var den siffran 61,7. 

Generellt sett är attityden till alkohol mer återhållsam ju äldre personen är. Kvinnor har även en mer återhållsam attityd jämfört med män. Den mest tillåtande attityden till alkohol har män i åldern 16–29 år. 

Undersökningen utfördes av Novus Opinion på uppdrag av IQ, som är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.

Jenny Stadigs

Mer från Accent