Politik

Göran Hägglund: Nykterhetsrörelsen behövs

Socialminister Göran Hägglund talade på invigningen av IOGT-NTOs kongress i Göteborg. Accent fick en pratstund med ministern efter talet.

Varför väljer du, med ett späckat ministerschema, att komma till IOGT-NTOs kongress?

– Nykterhetsrörelsen har en verksamhet som spelar en allt större roll på en arena där det finns många aktiva från andra hållet. Då behövs nykterhetsrörelsen och kan jag på något sätt säga hur viktig jag tycker organisationen är och ingjuta lite mod så har jag gjort något viktigt tycker jag.

Vad är din bild av kongressen den stund du varit här?

– Jag har ju tittat på sajten tidigare och sett vilket oerhört utbud av aktiviteter det är, det är många val som man som ombud ställs inför. Bilden är att det finns en oerhörd massa aktiviteter för människor med lite olika intressen och det gör, tror jag, att alla som är här kan hitta något som passar. Och så har jag träffat väldigt många goda vänner från olika sammanhang och från hela landet här. Det verkar vara en väldigt god anda och man har, trots att man är i Göteborg, också tur med vädret.

Som ordförande i EU är ni drivande också i alkoholfrågorna, vilka frågor ser du som viktigast det kommande halvåret?

– Precis efter halvårsskiftet hade vi det allra första ministerrådsmötet som Sverige stod som värd för och det var med socialministrarna. En av frågorna som vi har valt att prioritera är alkoholen, framför allt alkohol och ungdom – där tror vi att det finns möjlighet att få framgång.

– Det handlar naturligtvis om flera olika saker men inte minst det som rör marknadsföring gentemot ungdomar. Där finns ett tydligt mervärde att ta upp frågan på EU-nivå för det här kan inte ett enskilt land som Sverige lösa själva. En del av de här kanalerna har ju sitt ursprung någon annanstans. Vi måste få mer av ett internationellt regelverk och därför är EU-plattformen väldigt viktig.

Pierre Andersson

Mer från Accent