Alkoholmonopolet

Göran Hägglund ny ordförande för Systembolaget

"Systembolaget är en av de viktigaste pusselbitarna i alkoholpolitiken." Det säger Systembolagets nye ordförande Göran Hägglund, tidigare partiledare för Kristdemokraterna och socialminister.

Kristdemokraternas förre partiledare och tidigare socialministern Göran Hägglund föreslås bli Systembolagets nye ordförande. Han efterträder Kenneth Bengtsson som avgår vid bolagets årsstämma den 23 april.

Varför tackade du ja till uppdraget?

– För att det är ett företag med en spännande verksamhet, som är i ett politiskt spänningsfält som är föremål för synpunkter och ibland rätt starka känslor.

Vad har du för förhållande till Systembolaget?

– Jag har en stigande respekt för den roll som Systembolaget fyller: att vara en viktig del av alkoholpolitiken och samtidigt erbjuda en god service till kunderna. Systembolaget har ju förändrats och förnyats ganska rejält de senaste 20–30 åren, men lyckats orientera sig väl i den nya verkligheten.

Du är ju inte känd som någon monopolkramare, Apoteksmonopolet avskaffades under din tid som minister. Ska vi vara rädda för att du driver på en avreglering även av detaljhandeln med alkohol?

– För det första ska det sägas att styrelsen har mycket lite att säga till om i det avseendet. Det är politiska beslut. När det gällde apoteksmarknaden så hade vi en bristande tillgänglighet. Avregleringen har lett till fler försäljningsställen och utökade öppettider. När det gäller alkoholförsäljningen så är det inget att sträva efter.

Hur ser du på Systembolagets roll? 

– Min egen personliga uppfattning är att Systembolaget är en av de viktigaste pusselbitarna i alkoholpolitiken. De har dessutom visat goda resultat med att lyckas balansera den rollen med en väldigt god service.

Vad ser du mest fram emot?

– Att få träffa nya kloka människor och lära mig nya saker. Jag tror att jag kan få nytta av mina erfarenheter från politiken.

Vilken nytta tror du att du har av din erfarenhet som socialminister?

– Kanske främst att hitta sätt att förhålla sig till komplexa frågeställningar och beslutsfattande. Och att kunna skilja på vad som är en fråga för styrelsen, vad som är en fråga för politiken och vad som ska ligga på den operativa ledningen.

Även förförra vd:n Gabriel Romanus har varit socialminister. Är det en bra bakgrund för att leda Systembolaget?

– I varje fall är det ingen dålig bakgrund, att ha en insikt i alkoholens avigsida med missbruk och människor som kämpar med missbruk och beroende.

Din föregångare kom från Ica. Vad kan du om försäljning?

– Jag kan inte detaljhandel på samma sätt som Kenneth Bengtsson, men jag har haft flera samtal med honom. Han är eld och lågor för idén bakom Systembolaget och hur de genomför sitt uppdrag. Han är en av dem som med viss trovärdighet kan säga att han ändrat uppfattning. 

Vad har du ägnat dig åt sedan du avgick som partiledare?

– Sedan jag lämnade politiken i april 2015 har jag inte haft några politiska uppdrag. Jag har haft en del statliga uppdrag, till exempel har jag varit ordförande för pensionsmyndigheten. Jag har även haft privata uppdrag, som ordförande för Feelgood, som driver företagshälsovård, och suttit i styrelsen för vårdbolaget Aleris och Ellevio, som driver elnät. Jag är också ordförande för Samtrafiken, en branschorganisation för kollektivtrafiken i Sverige.

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, har gått ut med uppmaningen att stänga Systembolaget under Corona-krisen. Hur ser du på det?

– Jag förstår tanken bakom, men jag tror inte det är realistiskt. Det skulle vara svårt att få gehör för ett sådant förslag.

Mer från Accent