Globala alkoholstrategin antagen

GENÈVE Världshälsoförsamlingen antog i torsdags en global alkoholstrategi för att minska relaterade skador. Resolutionen innehåller rekommendationer om att prisinstrument, begränsa tillgång och marknadsföring är viktiga verktyg.

Alkoholstrategin antogs av WHA:s 63:e möte i Genève av de 193 medlemsländerna och följdes av långa applåder. Det är den första globala strategin någonsin om alkohol och har tagit flera år att mejsla fram. Det är i huvuddrag det utkast som WHO:s styrelse antog i januari.

– Stödet för strategin är massivt och visar på en större medvetenhet om alkoholens roll och alkoholskadorna i världen, säger Maria Renström samordnare i den svenska delegationen till Drugnews.
Sverige har hårt drivit på för att strategin skulle tas fram och antas och har även representerat EU i förhandlingarna under världshälsomötet.

I inläggen före beslutet pekades bland annat på alkoholreklamens roll, att barn och unga måste skyddas och en sydafrikansk delegat berättade om att fler barn föds där med i alkoholskador.
Studier har slagit fast att alkohol är den tredje största riskfaktorn till för tidig död och allvarliga sjukdomar. Den antagna strategin slår fast att skadlig konsumtion påverkar inte bara den som dricker, utan även omgivning och länders sociala och ekonomiska utveckling.

Europa har högst konsumtion i världen, men alkohol är ett utvecklingshinder för många fattiga länder och samband finns även med smittspridning av exempelvis hiv/aids.

Nu får WHO:s sekretariat i uppdrag att ta fram en plan för hur alkoholstrategin ska spridas och rekommenderas i nationella lagar runt världen. Thailand fick stöd för att i resolutionen WHO ges tillräckliga finansiella och personella resurser för att stötta och övervaka medlemsländerna i detta. En utvärdering av strategin och hur implementering går ska göras om tre år.

Sven-Olov Carlsson, president för världens nykterister i IOGT International, var på plats i Genève vid beslutet.

– Det här känns jättebra. Strategin är en bra grund och pekar ut alkoholskador som ett stort problem i världen. Nu gäller det att gå vidare, säger han till Drugnews.

• Är det här ett steg mot en alkoholfri värld på samma sätt som tobakskonventionen lett till minskad rökning?

– Nja, man kan kanske ha sådana visioner, men främst ger strategin möjlighet att med effektiva nationella åtgärder minska alkoholskador och skapa fler alkoholfria miljöer, exempelvis i trafiken, arbetslivet, bland gravida och ungdomar, säger Sven-Olov Carlsson.

Av Drugnews/Sven Liljesson

Mer från Accent