Narkotika

Gävle kommun kan få narkotikadomstol

En domstol som följer upp missbrukare som döms för narkotikabrott kan bli verklighet i Gävle.

Gävle kommun kan bli först i landet att få en särskild narkotikadomstol. Det skriver Arbetarbladet.

I USA har den här typen av domstolar funnits sedan mitten av nittiotalet och sexton länder har följt efter, bland andra Norge. Det unika med så kallade Drug courts är att de har till uppgift att följa upp de dömda.

– I vanliga fall döms man i domstol och när straffet är avklarat så släpper domstolen greppet. I den här typen av domstolar följer man upp processen längre och utvärderar hur det går i rehabiliteringen, säger Johnny Gustafsson, drogsamordnare på Gävle kommun, till Arbetarbladet.

Det finns mycket att vinna.

– Narkotikaproblemen kostar samhället mycket pengar och det är också relativt hög återfallsrisk. Men det viktigaste är givetvis att de med narkotikaproblem ska få ett bättre liv. I stället för att bara skicka dem i fängelse kan man titta på om personen behöver behandling, ekonomisk hjälp och så vidare, säger han till Arbetarbladet.

Tanken på att ta konceptet till Sverige föddes under World Forum Against Drugs som hölls i Stockholm 2014.

– Då var en domare från Baltimore där och presenterade deras arbete. ECAD som anordnade konferensen frågade om inte vi var intresserade av att bli pilotkommun, säger Johnny Gustafsson, till Accent.

Första steget blev att bjuda in företrädare för Gävle kommun, region Gävleborg, åklagarmyndigheten, polisen, Gävle tingsrätt och kriminalvården till ett möte där en domare från Bergen berättade om deras verksamhet.

– Vi enades om att idén var bra och bildade en arbetsgrupp som ska diskutera med justitieutskottet för att se om vi kan göra ett försök i Sverige. I Norge är de så nöjda med resultaten att de har beslutat att permanenta försöksverksamheterna i Bergen och Oslo.

Läs mer:
Om drogdomstolar i Accent.
Om en försvarsadvokats med- och motgångar när hon försöker få en klient inför drogdomstol i the Atlantic.

Mer från Accent