Gårdsutredare förvånad över kritiken

DRUGNEWS. Lotty Nordling, utredare om s.k. gårds-försäljning av alkohol, är överraskad över att det ”finns så mycket dynamit i frågan”. Det uttryckte hon vid ett seminarie om förslaget.

Strax före jul lämnade Nordling, EU-rättsexpert och regeringens utredare av gårdsförsäljning, sitt förslag om att både svenska och utländska alkoholtillverkare ska få sälja egen och andras vin, öl och sprit i hela landet – inte bara på landsbygden.

Något som hon menar ändå inte skulle hota folkhälsan och Systembolagets monopol. Och inte heller kritiseras av EU-kommissionen för att missgynna utländska tillverkare. Den finska modellen med försäljning av egenproducerat på gårdar har ifrågasatts av EU, och är ingen bra variant för Sverige, enligt utredaren.

Reaktionerna blev starka från flera håll, bland annat fick regeringen rådet att slänga förslaget i papperskorgen. Man menade att det kan öppna för en privat försäljningskanal av alkohol vid sidan av Systembolaget och att Sveriges undantag kan komma att ifrågasättas.

Vid seminariet i onsdags kväll i Princess Hall i Stockholm, anordnat av Blå bandet, NBV och Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor och lett av Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbotten Kuriren, så utvecklade hon sin idéer om det omstridda förslaget.

– Jag håller med om att begreppet gårdsförsäljning är missvisande. Vad är landsbygd, odlare, gård?

– Det gäller att ha så få begränsningar som möjligt för att undvika kritik från EU. Det är svårt att motivera att begränsa en försäljning till bara landsbygd, men inte städer. Med kvantitativ begränsning av hur mycket ställena får sälja och kommunal tillsyn och ålderskontroll, så tror jag det skulle fungera, argumenterade hon.

Lotty Nordling hänvisar till att det finns ju restauranger i städer, och mikrobryggerier och whiskytillverkare kan redan anordna provsmakning, även om man inte får köpa med sig hem. Hon gissar att kanske ett par hundra tillverkare skulle ansöka om att få starta direktförsäljning till kunder i samband med avgiftspliktiga ”upplevelsetjänster” som föredrag, studiebesök och provsmakning.

Utredaren har föreslagit att varje aktör ska få sälja högst 1500 liter ren alkohol (cirka 3 750 liter sprit, 10 000 liter vin eller 27 000 liter starköl). Något som branschorganisationen för sprit- och vintillverkare redan sagt är alltför liten mängd.

– Det kanske skulle handla om 0,5 procent av Systembolagets totalförsäljning. Men vem vet vad som händer i framtiden, skulle det bli tusentals försäljare, då kanske man kan tala om hot mot monopolet, sade hon.

Det framkom även vid mötet att Nordling menar att försäljningsställen bara behöver erbjuda några få egenproducerade flaskor, att resten kan vara från annan tillverkare.

Vid frågestunden efteråt tyckte någon att begreppet gårdsförsäljning har urholkats i förslaget. Andra att det skulle bli mycket svårt för kommuner att tolka reglerna lokalt om modellen blir verklighet och att det inte skulle bli den extraskjuts för bönder och landsbygdsutveckling, som ursprungligen tänkt.

– Jag tror inte att man kan öka sina inkomster med gårdsförsäljning av alkohol, det har inte gjorts i Finland. Det måste vara bättre att förklara för besökare att man inte kan köpa alkohol överallt i Sverige , än att starta sådana här projekt, sade Annika R Bergman, förbundsordförande i Blå bandet och själv bonde.

Det varnades för att Smirnoff-butiker och andra alternativa försäljningsställen kan hota detaljhandelsmonopolet i förlängningen. En kvinna undrade varför man över huvud taget ska öppna Pandoras ask när riskerna är så många.

• Drugnews: har reaktionerna på förslaget varit starkare än du förutsåg?

– Jag är överraskad över att det finns så mycket dynamit i frågan. Det har heller inte varit särskilt lustbetonat med så mycket läckor under utredningen då ganska färska handlingar hamnat i tidningen, svarade Lotty Norling och berättade att hon först var tveksam till uppdraget, men lät sig övertalas.

• Regeringen har alltså tagit del av betänkandet om gårdsutredning, men ännu inte satt ner foten. Något beslut om förslaget ska ut på remissrunda har inte heller tagits.
Senaste i maj ska Lotty Nordling lämna andra delen av utredningen, om det behövs reglering av alkoholservering på exempelvis äldreboenden.

Drugnews/SL

Mer från Accent