Gårdsförsäljning utreds – igen

Den omtvistade frågan om gårdsförsäljning av alkohol skjuts upp. Regeringen tillsätter ytterligare en utredning som ska avgöra om gårdsförsäljning är förenligt med Systembolagets monopol.

– Vi har fått mycket synpunkter från remissinstanser att frågan inte är tillräckligt belyst därför tillsätter vi en speciell utredning, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

I den alkohollagsutredning som ligger till grund till regeringens lagrådsremiss som presenterades i dag stängdes dörren till gårdsförsäljning av alkohol. Utredaren kom där fram till att försäljning direkt från tillverkaren av alkoholprodukter inte är förenligt med Systembolagets monopolställning.

Trots det tillsätts nu en ny utredning som ska ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkohol ska kunna ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten och detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till konsekvenser för folkhälsan.

IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt är kritisk till regeringens beslut.

– Utredaren stängde dörren för gårdsförsäljning av alkohol eftersom utredningen tydligt visat att gårdsförsäljningen hotade Systembolaget. Här säger Maria Larsson att man vill tillsätta en utredning för att se om det ändå trots allt går att förena gårdsförsäljning med EU-rätten, det vill säga kombinera gårdsförsäljning med Systembolaget. Det behövs ingen utredning, den är redan gjord, säger hon.

De fyra regeringspartierna är inte eniga när det gäller gårdsförsäljning och den nya utredningen har anklagats för, bland annat av IOGT-NTO, att vara ett sätt att undvika frågan innan valet.

– Detta är bara ett fegt sätt av regeringen att skjuta upp frågan till efter valet, det är bedrövligt, säger Anna Carlstedt.

Men enligt Maria Larsson har det stundande valet ingenting med det hela att göra.

– Regeringen är fullständigt enig om två saker. Det ena är att gårdsförsäljning inte har någon påverkan på folkhälsan. Det andra är att försäljningen inte på något sätt får påverka försäljningsmonopolet och precis som det står i lagrådsremissen är inte den frågan tillräckligt belyst.

Joanna Wågström

Mer från Accent