Fyra bartendrar friades

Bartendrar som serverar mer alkohol till kraftigt berusade kroggäster behöver inte frukta alkohollagen. I höstas friades fyra bartendrar som åtalats i Göteborg.

Våren 2006 inledde Cityenheten inom Göteborgspolisen ett arbete med civila razzior mot krogar i centrum för att kontrollera ordning och nykterhet. Arbetet har varit framgångsrikt och som ett led i det arbetet har man låtit utreda fyra bartendrar som ska ha serverat märkbart berusade människor alkohol. En kroggäst ska enligt polisens vittnesmål ha fallit omkull precis innan han beställde mer alkohol i baren och en annan ska ha tappat sitt betalkort.

När åtal väcktes mot bartendrarna hösten 2006 rönte det stor uppmärksamhet. Bartendrar uttalade sig i media och sa att deras arbetssituation blir omöjlig om de behöver oroa sig för att åtalas. Av polis och åklagarmyndigheten sågs de fyra åtalen som pilotfall. De är de första, och fortfarande enda, bartendrar i Göteborg som har åtalats för att ha serverat berusade kroggäster alkohol.

När Accent följde upp åtalen visade det sig två av dem lades ned i höstas medan de två andra har lett till friande domar i tingsrätten. Karl-Erik Esbo var åklagare i ett av dem.

– Jag tror att det beror på att domstolen vill fria. De tycker att det här är en struntsak och ser det inte som ett riktigt brott.

Karl-Erik Esbo poängterar att det bara är spekulationer från hans sida.

– Jag tror inte att varje enskild domare tänker att det här är en struntsak. De tänker nog att det finns utrymme för tolkningar och väljer då hellre att fria än fälla. Men det blir tydligt när alla domare tydligen friar.

Karl-Erik Esbo var inte medveten om att alla fyra bartendrar friats eller fått åtalen nedlagda. I så fall hade han nog valt att överklaga till hovrätten. För han menar att bevisläget är bra. I det fall han drev ska, enligt polisens vittnesmål, de två personer som beställde alkohol ha sluddrat, varit skräniga och en av dem ska nästan ha somnat vid bardisken.

– På grund av polisens vittnetsmål finns det inte utrymme för annat än att de var berusade, säger Karl-Erik Esbo.

Enligt Tingsrättens bedömning är det förvisso klarlagt att de två personerna var berusade, men det är inte klarlagt att bartendern hade noterat det. Därför frias bartendern. Samma resonemang fördes i den andra friande domen. Där handlade det om en gäst som tappade sitt betalkort efter att han betalat och sedan ramlade omkull när han skulle ta upp det. Tingsrätten slår fast att mannen var påtagligt berusad, men att det inte är säkert att det märktes just när han beställde sin öl.

Maria Hübinette arbetar inom Göteborgspolisens cityenhet och följde rättegången tillsammans med flera kollegor från åhörarposition.

– Det var mycket frågor om själva beställningsögonblicket. Polismannen hade inte sett ansiktsuttrycket på mannen när han beställde, och det är ju möjligt att han skärpte till sig när han gick fram och beställde, säger Maria Hübinette.

Hon konstaterar att det är väldigt svårt att som civilklädd polis avgöra när det är uppenbart att någon gäst blir överserverad. Hon ser dock inte de friande domarna som något större bakslag.

– Det är inget högprioriterat område.

Inte heller på RUS, samverkansprojekt mellan restaurangbranschen och myndigheter för att förbättra innerstans krogmiljö, ser man de friande domarna som ett stort bakslag. Visserligen är alkohollagen och dess tolkningar ett viktigt inslag i de kurser som anordnas för krögare och bartendrar, men fokus ligger på det moraliska ansvaret.

– Den stora saken den är att man som bartender har det moraliska ansvaret; att om jag ger den här människan en öl till så kan han hamna i en situation där han råkar illa ut. Det handlar om moral och omtanke, säger Lennart Johansson på RUS.

C-M Höglund

 

Fakta – Olaglig dryckesservering

Det är olagligt att servera alkohol till märkbart berusade eller minderåriga personer. Det kallas för överservering och påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader.

Urval av tidigare domar för överservering:

  • 2003 dömdes en bartender i Stockholm till dagsböter.
  • 2005 accepterade en bartender i Göteborg ett så kallat vitesförläggande. Han har senare ångrat att han erkände istället för att driva det till rättegång.
  • 2006 dömdes en bartender i Stockholm. Men det bedömdes som ett ringa brott eftersom det är svårt för en bartender att bedöma berusningsgrad och därför fick han inget straff.
  • I februari 2007 dömdes en bartender i Varberg till dagsböter. Han hade tidigare friats i tingsrätten.

 

Mer från Accent