Fulla fiskar ska lösa alkoholproblem

En zebrafisk blir cirka sex centimeter lång och är en vanlig akvariefisk. Foto: Ewan Rayment.

Fiskar som matats med alkohol när de var små ägg kan bli lösningen på flera alkoholproblem Det hoppas i alla fall kanadensiska forskare, som just nu studerar vilka skador fiskarna får av alkoholen.

Den kanadensiska forskaren Robert Gerlai, vid Torontos universitet, håller just nu på och studerar vad som händer med små zebrafiskars utveckling om man tillsätter alkohol i äggen innan de föds. Det rapporterar tidningen The Star.

– Målet är att förstå hur alkohol påverkar hjärnfunktioner i ryggradsdjur, inklusive människor, vilket till slut kan leda till en bättre förståelse för hur alkoholism, alkoholmissbruk och andra typer av problem fungerar och kanske till bättre behandlingar i slutändan, säger Robert Gerlai till The Star. Han menar att fiskarna till och med kan vara nyckeln till hur personer med fetalt alkoholsyndrom, FAS, ska behandlas.

– Föreställ dig att har en fisk med många liknande symtom som en person med fetalt alkoholsyndrom. Du kan titta på hjärnan, anatomin, hur celler i hjärnan fungerar och om det finns några modifikationer på deras förmåga att kommunicera med varandra. Vi har möjlighet att undersöka massor med neurobiologiska frågor som man i normala fall inte kan undersöka på människor.

För att få svar på sina frågor tillsätter forskarna en liten mängd alkohol i fiskäggen 24 timmar efter att de har befruktats, precis när embryot har påbörjat sin utveckling. Sedan studerar de hur fiskarna växer och beter sig.

– Fiskarna växer bra och utvecklas efter allt att döma normalt; de blir vuxna och verkar helt okej. Men när vi utsätter de här fiskarna för beteendetester blir de asociala.

Beteendet är onormalt för zebrafiskar eftersom de i vanliga fall är sociala och lever i stim.

– Ju mer alkohol vi ger dem desto osocialare blir de som vuxna. Det förändrar deras sociala färdigheter vilket påminner om vad du hittar hos personer med milda symtom av fetalt alkoholsyndrom, säger Robert Gerlai.

Joanna Wågström

Mer från Accent