Alkohol

Fulla besökare släpps in på fotbollsmatcher

Varannan fotbollsbesökare har druckit alkohol innan de kommer till arenan. Även kraftigt berusade släpps in.

Tillsammans med IQ och fotbollsklubbarna i Stockholm genomför STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) satsningen Fotboll utan fylla. Som ett led i den satsningen lät STAD åtta skådespelare spela berusade när de försökte köpa alkohol på krogar i närheten av fotbollsarenorna, när de försökte ta sig in till matcherna och när de försökte köpa öl inne på arenan. Det är en metod som STAD tillämpat tidigare i undersökningar av krogarnas alkoholservering i Stockholm.

Trots att skådespelarna agerade kraftigt berusade i entrén till fotbollsarenorna i Stockholm blev de nästan alltid insläppta. Endast 13 procent nekades inträde. Dessutom blev de flesta serverade alkohol inne på arenan, bara 32 procent fick inte köpa den alkohol de beställt. Det är betydligt sämre än på krogarna utanför arenorna, där var det 68 procent som inte fick handla.

STAD har också mätt promillehalten på besökarna på matcher i Stockholm och Göteborg.

– Vi har bett var tredje besökare blåsa. De flesta har faktiskt gått med på det, säger Johanna Gripenberg när hon presenterade undersökningen på Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö tillsammans med Djurgården fotbolls vd Henrik Berggren och IQ:s vd Juan-Pablo Roa.

Undersökningen visar att varannan besökare har druckit alkohol innan de kommer till matchen. Deras genomsnittliga promillenivå var 0,63. Var tionde var kraftigt berusad med en promillehalt på 1,0 eller högre. I genomsnitt var de kraftigt berusades promillehalt 1,35.

– Jag trodde nog inte att det var riktigt så illa, men jag är inte jätteförvånad, säger Djurgården fotbolls vd Henrik Berggren.

Enligt Henrik Berggren är klubbarna är överens om att något måste göras.

– Man kanske inte kan tro det, men utanför matcherna samarbetar vi kring det mesta. Redan i dag serverar vi bara folköl vid högriskmatcher, men det är uppenbart att vi måste göra mer, säger han.

Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, uppskattar samarbetet.

– Fotbollsklubbarna har tagit emot resultatet väl. Deras reaktion har varit att de äntligen får en bild av hur det faktiskt ser ut vilket gör det lättare att se vad som kan göras. Jag upplever att de känner en stor tacksamhet för att någon kommer in och hjälper till med att lösa problemet och inte bara har åsikter, säger Johanna Gripenberg.

STAD:s chef Johanna Gripenberg ser optimistiskt på möjligheterna att förbättra nykterheten hos fotbollspubliken. Foto: Eva Ekeroth
STAD:s chef Johanna Gripenberg ser optimistiskt på möjligheterna att förbättra nykterheten hos fotbollspubliken. Foto: Eva Ekeroth

Att jobba med serveringarna på arenorna är inte helt enkelt.

– Det är ju serveringar som bara är öppna under evenemang och som har mycket tillfällig personal. Det är svårt att kräva att de ska genomgå en tvådagars kurs i ansvarsfull alkoholservering, säger hon.

Personalen som jobbar inne på arenorna är också yngre och har mindre erfarenhet än de som jobbar på krogarna utanför.

– Att de är yngre, i kombination med att de jobbar tillfälligt och inte får samma erfarenhet, gör det säkert svårare att neka någon att bli serverad. Dessutom arbetar de under stor tidspress när många vill handla i pausen. Då är det inte riktigt läge att börja diskutera med kunderna, säger Johanna Gripenberg.

Hon är dock optimistisk och tror på en förbättring av situationen.

– I slutet av maj ska vi ha en tvådagarsutbildning för restauratörerna inne på arenan. För de hundratals extra anställda funderar vi på om vi kan göra en kortare webbutbildning. Vi har alla förutsättningar att uppnå samma resultat som vi nått i Stockholms krogvärld, säger Johanna Gripenberg.

Mer från Accent