Fri införsel inte bakom ökad alkoholkonsumtion

Höjda införselkvoter ledde inte till höjd alkoholkonsumtion och ökade alkoholskador i södra Sverige. Det visar en studie från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), vid Stockholms universitet.

När införselkvoterna för alkohol höjdes kraftigt mellan åren 2002 och 2004 var det många som trodde alkoholkonsumtionen skulle öka. Men tillgången till billig utlandsköpt alkohol fick inte de effekter som det fasades för i Sverige.

Enligt en doktorsavhandling som presenteras vid SoRAD ökade införseln i södra Sverige men inte så mycket att det påverkade den totala alkoholkonsumtionen. De alkoholrelaterade sociala problemen ökade inte heller.

– Det är viktigt att komma i håg att alkoholkonsumtionen ökade kraftigt i södra Sverige redan när vi gick med i EU och de första ändringarna av införselkvoterna genomfördes. Så det är inte så att det inte har funnits en effekt eftersom det redan hade skett en ökning, säger Nina-Katri Gustafsson, som är doktorand vid Stockholms universitet och har genomfört studien.

Däremot ökade antalet fall av alkoholförgiftning.

– Det tyder på att högkonsumenter i större utsträckning påverkades av de ändrade införselreglerna, säger Nina-Katri Gustafsson.

I norrland, som tjänstgjorde som kontrollgrupp, ökade alkoholkonsumtionen däremot med 17 procent under åren 2003 till 2006, trots att införseln inte ökade lika mycket som i Skåne.

– Man kan säga att norrland kom i kapp den utvecklingen med höjd alkoholkonsumtion som redan skett i södra Sverige.

Enligt Nina-Katri Gustafsson kan den något oväntade utvecklingen bero på att alkoholkonsumtionen till stor del påverkas av dryckeskulturen och inte bara av alkoholpolitiska åtgärder.

Joanna Wågström

Mer från Accent