Alkohol

Fosterskador uppmärksammas på internationella FAS-dagen

Fosterskador av alkohol kan förebyggas till 100 procent. I 35 länder genomförs nu en kampanj för att öka medvetenheten om riskerna hur man undviker dem.

I dag på Internationella FAS-dagen, den 9:e dagen i 9:e månaden, klockan 09.09 startade den årliga kampanjen Too young to drink.

Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om riskerna med att dricka alkohol under graviditet, att sprida information baserad på forskning, att stärka kvinnor att göra egna val, samt att uppmuntra omgivningen att stötta kvinnor att vara alkoholfria under graviditeten.

Mer än 65 organisationer i 35 länder kommer att delta i kampanjen.

Fetalt alkoholsyndrom, FAS, är en sjukdom som går att förebygga till 100 procent, skriver organisationerna bakom kampanjen i ett pressmeddelande.

Enligt en uppskattning från Socialstyrelsen uppskattas cirka 100–200 barn per år födas som uppfyll kriterierna för FAS i Sverige. Det är dock betydligt färre som får diagnosen.

Mer från Accent