Forum mot narkotika anordnas i Stockholm

För andra året i rad arrangeras World Forum Against Drugs i Stockholm. Regeringen har beslutat att stödja arrangemanget, som samlar människor från hela världen, med två miljoner kronor.

World Forum Against Drugs är ett internationellt forum som lyfter narkotikafrågor med fokus på en restriktiv narkotikapolitik. Forumet anordnades för första gången 2008 och lockade då 600 personer från 80 olika länder.

– Det blir lite mindre i år. Vi räknar med att 400 personer kommer att delta, säger Per Johansson som är programansvarig på World Forum Against Drugs.

Konferensen äger rum i maj på Norra Latin i Stockholm och förberedelserna pågår just nu för fullt.

Några av deltagarna är redan klara, däribland Antonio Maria Costa som är chef för FN:s narkotikamyndighet UNODC och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Forumet anordnas under beskydd av Drottning Silvia.

– Det märks att det är lättare att få folk att komma nu när det är lite känt. Vi har också en styrelse med representanter från flera olika länder som använder sig av sina nätverk för att bjuda in intressanta deltagare, säger Per Johansson.

Årets konferens har tre prioriterade huvudfrågor; cannabisforskning, narkotika i Afrika söder om Sahara samt vuxnas missbruk och missbrukets konsekvenser för barn.

– Förra gången var vi rätt yviga och tog upp alla möjliga ämnen nu har vi bestämt att vi ska försöka hålla oss till de här tre. Årets forum blir lite smalare och vassare.

World Federation Against Drugs, WFAD, som bildades 2009 efter att det första forumet avslutades, står bakom arrangemanget. Målet med forumet och den nybildade internationella organisationen är att samla de ideella organisationer världen över som kämpar mot narkotikan.

– Vi håller på och bygger upp ett globalt nätverk som jobbar för en balanserad och restriktiv narkotikapolitik. De som vill legalisera cannabis är inte välkomna hos oss, säger Per Johansson.

Joanna Wågström

Mer från Accent