Spel

Fortsatt skattebefrielse för ideella spel

Svenska statens monopol på spelmarknaden avskaffas. Ett licenssystem införs som ger utländska bolag tillträde till den svenska marknaden. Spel med samhällsnytta slipper även i fortsättningen skatt. Det föreslår regeringens utredare.

IOGT-NTO, liksom många andra ideella organisationer, är beroende av inkomster från spel. Hela 1,6 miljarder kronor går årligen direkt från olika spel till svenska folkrörelser.

I takt med att spelmarknaden flyttat över till internet har utländska aktörer letat sig in på den svenska marknaden har konkurrensen ökat och inkomsterna minskat. Därför var det en stor lättnad för IOGT-NTO att utredaren föreslog fortsatt skattebefrielse för organisationens spelintäkter.

– Det var väldigt positivt. Att inte få skattebefrielse var det vi oroade oss för mest, säger Simon Holmesson, politisk sekreterare på IOGT-NTO.

Att de utländska spelbolagen i så stor omfattning härjar fritt på den svenska marknaden är märkligt med tanke på att endast staten och det allmännyttiga föreningslivet får bedriva spel i Sverige.

– De utländska spelbolagen är redan här. Nu är målet att få in 90 procent av dem i ett licenssystem under de närmsta två åren, säger Håkan Hallstedt, regeringens särskilde utredare, vid en presskonferens idag där han överlämnade utredningen till civilminister Ardalan Shekarabi.

De utländska bolagens marknadsföring är aggressiv och riktar sig tydligt till en svensk publik. Därför tillsatte regeringen hösten 2015 en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag till ny spelreglering.

– Spelmonopolet har i praktiken försvunnit. Den här utredningen har vi tillsatt för att staten ska återta kontrollen över spelmarknaden. Idag har vi bolag som bedriver verksamhet riktad till personer med spelproblem och samtidigt erbjuder sms-lån. Så ska det inte vara. I Sverige ska svensk lag gälla, säger Ardalan Shekarabi.

Om utredarens förslag går igenom kommer den ideella sektorn även fortsättningsvis ha ensamrätt på lotterier, både fysiska och nätbaserade, liksom fysiska bingospel. Däremot försvinner ensamrätten på online-bingo.

– Det är ingen stor produkt idag, men vi har bedömt att den har utvecklingspotential och skulle kunna bli mycket större. Därför är det olyckligt att vi blir av med den, säger Simon Holmesson.

Den nya lagen föreslås bli en ramlag som reglerar alla former av spel.

– Detaljerna blir det myndigheternas ansvar att reglera i föreskrifter och förordningar, säger Håkan Hallstedt.

Enligt förslaget ska sex olika slags licenser gå att söka:
1. Statligt spel
2. Spel för allmännyttiga ändamål
3. Onlinespel
4. Vadhållning
5. Landbaserat kommersiellt spel
6. Spel på fartyg i internationell trafik

Utredarens förslag kommer med stor sannolikhet att gå igenom i riksdagen. Med på presskonferensen var även Olof Lavesson (M), ordförande i kulturutskottet.

– Det är oerhört glädjande att vi äntligen fått en genomlysning av spelmarknaden och ett ordentligt förslag. Jag är också nöjd med att förslaget tillåter den ideella sektorn att fortsätta utvecklas, säger han.

Både han och Ardalan Shekarabi betonar att deras samarbete kring utredningen fungerat utmärkt och att de är överens och nöjda med förslaget.

– Vår målsättning är att en ny lagstiftning ska finnas på plats innan mandatperioden är över, säger Ardalan Shekarabi.

För att skattefriheten för ideella organisationers spelinkomster ska gälla krävs att förslaget prövas och godkänns enligt EU:s statsstödsregler.

Hur stor är chansen för ett godkännande i EU tror du?

– Utredaren har bedömt att det är möjligt. Vi har varit väldigt tydliga med att reformen måste kunna behålla möjligheten för den ideella sektorn att dra in medel på spel och lotterier. Den ideella sektorn är väldigt viktig för Sverige även i framtiden, säger Ardalan Shekarabi till Accent.

Om IOGT-NTO, trots allt, drog en lättnadens suck så verkar andra spelaktörer göra detsamma. Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel skriver  i ett pressmeddelande:

– Vi är bekymrade över att inte mer görs för att kompensera de styrkeförhållanden ATG och Svenska Spel har kunnat bygga upp under decennier av skyddade monopol, och vi kan konstatera att vi i folkrörelsespelbolagen kommer att möta en konkurrens som till skillnad från oss blir helt skattebefriad. Samtidigt ser vi att utredaren lägger skatten för oss andra på en acceptabel nivå, att alla tankar om prisreglering på spelen avfärdas och att det tillåtna produktutbudet blir hyggligt brett.

Mer från Accent