Fortsatt hög alkoholkonsumtion i Sverige

Trenden med ökande alkoholkonsumtion är bruten, men konsumtionen ligger kvar på en hög nivå.

Den höga konsumtionen har medfört att fler blir sjuka av alkohol, men ännu märks ingen ökning av antalet alkoholrelaterade dödsfall. Det framgår av en rapport om drogutvecklingen i Sverige 2008 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Efter flera års ökning har alkoholkonsumtionen i Sverige stagnerat de senaste två-tre åren. Den fortsatte 2007 att ligga strax under 10 liter ren alkohol per person (15 år och äldre), vilket historiskt sett är högt. Andelen oregistrerad alkohol ökade kraftigt de första åren på 2000-talet, bland annat till följd av ökad resandeinförsel. Under 2005-2007 har dock andelen oregistrerad alkohol minskat och Systembolaget återtagit andelar av försäljningen. 

Pierre Andersson

Mer från Accent