Colorado

Förslag om skärpta regler i Colorado

Sedan cannabis legaliserades i Colorado har en mängd olika produkter som innehåller drogen dykt upp, bland annat godis. I fredags föreslog en arbetsgrupp ett antal restriktioner för att barn inte ska få i sig cannabis.

I fredags lade en arbetsgrupp i Colorado fram förslag på hur kontrollen av marijuana i ätbara produkter ska kunna skärpas. Förslaget innehåller begränsning av THC-halter i livsmedel, krav på tydligare innehållsdeklaration och högre krav på att barn inte ska kunna få tag på produkterna. Det rapporterar Reuters.

De nya riktlinjerna vill att högsta tillåtna THC-mängden i ätbara produkter sänks från 100 mg till 10. Förpackningen ska vara barnsäker och märkas så att konsumenten tydligt ser att produkten innehåller cannabis.

Förslaget är ett försök från myndigheterna att ta kontroll över försäljningen av ätbara produkter. De är kontroversiella för att de lockar barn och andra som inte använt drogen tidigare.

Arbetsgruppen tillsattes efter att två dödsfall orsakat stora rubriker under våren.

Läkare i Colorado har också rapporterat att antalet barn som sökt akut vård för att ha svalt produkter med cannabis har ökat.

Enligt en rapport från Brookings Institution har Colorado lyckats väl med att reglera den framväxande cannabisindustrin, men att lagar som reglerar ätbara varor saknas.

Rachel O’Bryan, representant för Smart Colorado, en grupp som vill ha en mer restriktiv lagstiftning för cannabis, tror inte att de nya reglerna kommer att lösa problemen.

– Nej, men det är ett steg i rätt riktning, säger hon till Reuters.

I januari öppnade de första butikerna som säljer cannabis i Colorado. För någon månad sedan följde Washington efter. Där är dock cannabis förbjudet i godis och annat ätbart som kan tilltala barn.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer