Alkoholmonopol

Forskare uppmanar: ”Inför minimipriser”

En ny rapport visar att alkoholmonopol räddar liv och minskar skadeverkningarna av alkohol. Men forskarna uppmanar också Sverige att införa minimipriser.

Om alkohol skulle säljas fritt i livsmedelsbutikerna i Sverige skulle skadorna öka dramatiskt. Det visar en ny rapport som presenterades på Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö i går.

Slutsatsen är att antalet misshandelsfall skulle öka med 29 000 fall per år, rattfyllerifallen med 8 000 och antalet alkoholrelaterade dödsfall med 1 400. Dessutom skulle antalet självmord öka med 42 procent.

– Det hävdas ibland att man skulle kunna ha kvar samma regleringar i ett privatiserat system, men där undergrävs möjligheterna att styra med till exempel priser. De kommersiella krafterna är så bra på lobbying. Se bara på Skottland som länge försökt att införa minimipriser, säger Tim Stockwell, chef för Centre for Addictions Research of British Columbia och professor vid University of Victoria i Kanada.

Tim Stockwell har lett en grupp på elva forskare, från olika delar av världen, som tillsammans tagit fram rapporten. Forskarna har studerat två olika scenarier. I det första scenariot har man räknat på effekterna om detaljhandeln övertas av privata intressen men finns kvar i specialbutiker och i det andra scenariot att alkohol säljs fritt i detaljhandeln.

– I det första scenariot beräknas antalet försäljningsställen öka från de 436 butiker och 500 ombud som Systembolaget har idag till 1 200 butiker. I det andra scenariot blir ökningen betydligt större. Då räknar vi med att 6 900 detaljhandlare kommer att sälja alkohol, säger han.

Skadorna ökar rejält i båda fallen, men mest med scenario 2. Den typ av skador som beräknas få den största ökningen är antalet som dör av skrumplever. Ökningen skulle bli 37 procent redan av en privatisering av alkoholbutiker. Om alkohol får säljas fritt i livsmedelsbutiker blir ökningen hela 64 procent.

Sjukhusinläggningar orsakade av en rad olika medicinska tillstånd skulle öka. År 2014 var 56 469 sjukhusvistelser alkoholrelaterade. Med scenario 1 skulle de öka med 22 procent och med scenario 2 med 33 procent. Inläggningar på grund av cancer skulle öka med 19 respektive 30 procent, men mest skulle inläggningar orsakade av mag-tarmsjukdomar öka, 47 respektive 79 procent.

I Tim Stockwells hemland Kanada finns både privata och statliga butiker. Han tycker att erfarenheten därifrån bekräftar bilden.

– Vi ser hur mycket mer alkohol de privata butikerna säljer, säger han.

Den billigaste alkoholen det är mest effektivt att åtgärda.

Tim Stockwell har tre råd att ge svenskarna utifrån studien.

– Våra rekommendationer till Sverige är att behålla monopolet, att inte öppna för alternativa försäljningsvägar, som internetförsäljning och gårdsförsäljning, samt att införa minimipriser, säger han.

Han var förvånad över vilken effekt införandet av minimipriser skulle ha.

– Den forskning som finns visar att det är den billigaste alkoholen det är mest effektivt att åtgärda, säger han.

STAD:s chef Johanna Gripenberg Foto: Eva Ekeroth

I Sverige har priserna av tradition reglerats genom skatten. Minimipriser har egentligen aldrig diskuterats. Johanna Gripenberg, forskare vid Karolinska Institutet och chef för Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, STAD, och en av de som varit med i arbetet med rapporten, tycker att det borde vara möjligt att införa i Sverige.

– Det borde inte vara så svårt när vi har ett monopol. Nu har vi mer kunskap om vilka positiva effekter minimipriser har. Då är det viktigt att vi ser till att priserna åtminstone höjs med inflationen så att alkoholen inte blir billigare än den är idag, säger hon.

Hon påpekar också att uppskattningarna i rapporten inte är några överskattningar.

– Vi vet att Systembolaget är duktiga på ålderskontroll men att livsmedelsbutikerna inte är det. Skulle alkohol säljas där kan man anta att alkohol skulle säljas till underåriga i betydligt större utsträckning än idag. Effekten av det har vi inte alls med i våra beräkningar, säger hon.

Lennart Agén, Presschef Systembolaget Foto: Magnus Fond
Lennart Agén, Presschef Systembolaget Foto: Magnus Fond

Systembolaget kan inte själva besluta att införa minimipriser.

– Det är en politisk fråga. Vi kan inte påverka prissättningen. Våra priser baseras på inköpspriset, sedan kommer alkoholskatten och det påslag vi gör för att täcka våra kostnader. Det är ett helt transparent system så de som säljer varan till oss kan direkt se vad deras produkt kommer att kosta på hyllan, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget, till Accent.

Han är dock övertygad om att minimipriser skulle få effekt på dem som dricker mest.

– De kunder som handlar mest köper de varor där de får mest alkohol för pengarna, så det skulle helt klart påverka, säger han.

Den nya rapporten är beställd av Systembolaget men framtagen av en grupp forskare bestående av, förutom Tim Stockwell, Thor Norström, Stockholms universitet, Colin Angus, Universtiy of Sheffield i Storbritannien, Adam Sherk, University of Victoria i Kanada, Mats Ramstedt, CAN, Sven Andréasson, Karolinska institutet, Tanya Chikritzhs, Curtin university, Australien, Johanna Gripenberg, Karolinska institutet, Harold Holder, Pacific institute for Research and Evaluation, USA, John Holmes, University of Sheffield, Storbritannien och Pia Mäkelä, National Institute for Health and Welfare, Finland.

Det är den tredje studien som gjorts för att uppskatta effekterna av ett slopat monopol. De två tidigare har bekostats av dåvarande Folkhälsoinstitutet.

Mer från Accent