Försenat förslag mot nätdroger

DRUGNEWS.Regeringen beslutade under torsdagen om en narkotikaproposition som bland annat ska ge myndigheter större möjligheter att stoppa nätdroger.

– De nya så kallade nätdrogerna leder till missbruk, personskador och ibland slutar det så illa att unga personer dör. För att få snabbare och skarpare verktyg mot denna droghandel är det nödvändigt för myndigheterna att kunna agera både snabbare och kraftfullare, säger barn- och äldreminister Maria Larsson i en kommentar.

Narkotikapropositionen som dragit ut på tiden innehåller bland annat förslag om att tull och polis ska få omhänderta farliga substanser som ännu inte hunnits klassas. Syftet är att hindra spridning under tiden det utreds huruvida substanserna ska klassas som narkotika eller hälsofarlig vara.

Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket ska även kunna köpa in varor som säljs via bland annat internet för att analysera innehåll och eventuella ruseffekter. Leverantörer har hittills genom att byta ut någon en molekyl hos en nätdrog som förbjudits kunnat fortsätta försäljningen utan att bryta mot lagen.

Dessutom föreslås dopingstraffen skärpas för grovt brott från högst fyra år i fängelse till sex år. En narkotikaklassning ska även göras av industrikemikalierna GBL och 1,4-butandiol genom att reglera att de kan fortsätta användas för industriell hantering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 april 2011.

Förslagen möts positivt av rättsvårdande myndigheter, även om några enskilda ansett att klassning av narkotika borde kunna göras familjevis av hela kemiska grupper.

– Vi ser fram emot de utökade möjligheterna. Vi är frustrerade över att inte kunna stoppa floden av nya nätdroger. Nu hoppas vi att resurser ges för att genomföra förslaget, så att exempelvis Folkhälsoinstitutet snabbt kan utreda nya misstänkta substanser, säger Lars Hansson, tullverkets narkotikaexpert, till Drugnews.

Under hösten ska regeringen även ta fram en ny strategi för kommande fem år om förebyggande insatser mot alkohol, narkotika, doping och tobak.

Drugnews/SL

Mer från Accent