Föräldrastöd på webben

Att reflektera över sin föräldraroll, oavsett om man har ett spädbarn eller en tonåring, är syftet med den nya webbplats som startat i Kronobergs län i samarbete med bland andra IOGT-NTO, Örebro universitet, Svenska kyrkan, Sensus och andra ideella aktörer. Ett utökat föräldrastöd syftar till att förbättra samspelet mellan barn och föräldrar och på så vis främja barn och ungdomars hälsa.

På webbplatsen kan man läsa om föräldraskap, hitta information om föräldrautbildningar och mötesplatser, samt få tips om intressanta böcker och föreläsningar. Projektet ”Det goda föräldraskapet” har beviljats 8,5 miljoner av Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla föräldrastöd i Kronobergs län. Sidan öppnas via ”Det goda föräldraskapet” på Växsjö kommuns hemsida.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent