Föräldrar mot alkohol

Föräldrasamverkan mot alkohol är ett viktigt redskap för att minska alkoholkonsumtionen bland unga. Det visar en färsk Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.

Nio av tio föräldrar önskar ett sådant samarbete. Två av tre föräldrar till elever på högstadiet och var tredje förälder till gymnasister uppger att det i deras skola bedrivs ett samarbete med andra föräldrar för att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar.

Undersökningen visar hur viktig skolan är som arena. Däremot är det inte nödvändigt att föräldrasamverkan måste bedrivas i skolans regi, menar folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala, utan arbetet kan lika gärna bedrivas på kommun-och länsnivå.

Nu uppmanas landets kommuner att, med stöd av samordnare för alkohol- och drogförebyggande metoder, hjälpa intresserade föräldrar att komma igång.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent