Folkrörelsebiståndet lyfts fram av Forum Syd

”100 resultat för demokrati” heter den kampanj som Forum syd, paraplyorganisation för 183 svenska biståndsorganisationer, just nu kör. Anledningen är att man vill lyfta fram det långsiktiga demokratiarbete som många ideella biståndsorganisationer gör, däribland IOGT-NTO. Och mycket görs. Ett minoritetsfolk i Filippinerna har fått rösträtt och i Liberia har antalet tonårsaborter minskat, för att nämna några exempel.

– Just nu är det mycket fokus på snabba resultat. Men de demokratiska processerna tar tid och byggs underifrån. Demokratiarbete är att jobba för människors rättigheter och måste vara förankrat hos gräsrötterna. Sådant måste få ta tid, säger Sigrid Bergfeldt, chef för Enheten Metod och Kompetensutveckling.

Hon menar att de positiva resultaten skapas genom att folkrörelser världen över samarbetar, börjar underifrån i det lilla sammanhanget och utvecklas över tid.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent