Folkpartiet säger nej till gårdsförsäljning

Folkpartiet säger nej till gårdsförsäljning av alkohol. Det står klart efter att partiets landsmöte diskuterat frågan sent på lördagskvällen. 

Till Folkpartiets landsmöte fanns två motioner som föreslog att partiet skulle ställa sig positivt till gårdsförsäljning av alkohol. Partistyrelsen sade dock nej och hänvisade istället till att man istället vill göra det enklare att sälja lokalproducerad alkohol via Systembolaget.

Debatten blev lång och intensiv och kom till stora delar att handla om vad gårdsförsäljning skulle innebära för Systembolaget.

– Frågan har utretts två gånger nu utan att man har kommit fram till någon lösning, sade Barbro Westerholm som menade att Systembolagets monopol i högsta grad är hotat om gårdsförsäljning av alkohol införs.

Staffan Werme hänvisade till Folkpartiets tradition av liberala värderingar kopplat till värnandet av sårbara grupper och menade att ett ställningstagande för gårdsförsäljning vore att gå åt fel håll.

– Vi riskerar att bli ett parti som blir socialt oansvarstagande istället för att värna de sårbara.

Christer Winbäck, riksdagsman för Folkpartiet, inledde med att säga att han under debatten om gårdsförsäljning inte längre kände sig så stolt över att representera partiet.

– Hur kan man stå här och påstå att näringspolitiken är den viktiga eller att det bara skulle bli marginella effekter? Det finns starka krafter som kommer att jobba för att det blir större mängder och starkare drycker på sikt. Vi i riksdagsgruppen har lyssnat på utredaren och hon var mycket tydlig med att det inte går att kombinera gårdsförsäljning med monopolet. Hennes förslag innebär att alla producenter i EU får tillgång till den svenska marknaden.

Andra debattörer menade att gårdsförsäljning inte alls skulle medföra några dramatiska förändringar.

– Det handlar inte alls om några spritbutiker inne i stan som några har varit inne på, det är en mycket begränsad försäljning kopplat till en upplevelse vi diskuterar, sade Thomas af Bjur.

Olle Schmidt, ledamot i EU-parlamentet, ville lyfta frågan till en ideologisk nivå.

– Read my lips, jag gillar Systembolaget. Men när pekpinnar står mot den enskildas omdöme så väljer goda liberaler att tro på människan. Det här är också en ideologisk fråga om vi tror att människor ska kunna klara av att de här trettio gårdarna.

Frida Johansson Metso, tidigare ordförande i LUF, tyckte att diskussionen om hur EU-domstolen skulle ställa sig till gårdsförsäljning är ganska ointressant.

– Då har man missat hela poängen med monopolet. Den svenska alkoholpolitiken är baserad på att vi inte vi vill ha in vinstintressen, just för att vi vet hur marknadsekonomin fungerar.

Att mötet till slut avslog motionerna innebär att man formellt står fast vid beslutet från 2009. Detta innebär att man kan tänka sig gårdsförsäljning om det inte hotar Systembolaget och att man ska avvakta den rättsliga prövningen av den finska gårdsförsäljningen. Partistyrelsen påpekar dock att två utredningar nu sagt att det inte är möjligt att kombinera Systembolagets monopol med gårdsförsäljning.

Pierre Andersson

Du kan se hela debatten om gårdsförsäljning från Folkpartiets landsmöte här.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer