FN-rapport: syntetdroger ökar

DRUGNEWS. Globala marknaden för kokain, heroin och cannabis har minskat eller stabiliserats. Däremot ökar tillverkning och missbruk av receptbelagda opiatläkemedel och nya syntetiska droger, enligt FN:s nya World Drug Report.

Nätdroger, såsom syntetiska piperaziner och katinoner, och syntetiska cannabinoider som bland annat används i ”Spice”, har ökat. Även beroendeframkallande metamfetamin är ett ökande problem, såväl i Östasien som i Nordamerika. Metamfetaminet förekommer dock även i Europa.

FN-rapporten som omfattar drogsituationen 2010 presenterades i New York av generalsekretare Ban Ki-moon tillsammans med Yuri Fedotov, chef för narkotikakontrollorganet UNODC, USA:s drogtsar Gil Kerlikowske och ryske kollegan Viktor Ivanov.

Totalt beräknas omkring 210 miljoner människor i världen använda droger, 4,8 procent av befolkningen i åldrarna 15-64 år. Cannabis är i särklass vanligaste illegala drogen och har blivit en mer lönsam gröda än opium i Afghanistan.

Efter flera års minskad opiumodling i världen, vände den återigen uppåt och ökade något i fjol. I Afghanistan (som helt dominerar produktionen i världen) minskade dock odlingen medan den ökade något i Burma (i Gyllene triangeln). Kokaodling och kokain minskade kraftigt, särskilt i Colombia och det kompenseras inte av en liten ökning i Peru och Bolivia. Kokainmarknaden har minskat i USA, men är fortfarande störst där. Men konsumtionen i Europa – där den fördubblats senaste decenniet – är nästan ifatt. Nya smuggelvägar har uppstått, år 2009 fraktades cirka 21 ton kokain via Västafrika till Europa.

– Narkotika orsakar omkring 200 000 dödsfall per år. Eftersom de med grava missbruksproblem står för merparten av efterfrågan, så är behandling av dem ett av bästa sätten att krympa marknaden, sade UNODC-chefen Fedotov.

Han framhöll samtidigt att internationell narkotikakontroll, som i år fyller 50 år (första FN-konventionen om narkotika, Singel Convention antogs 1961), fortsätter vara ”sund och i högsta grad relevant, liksom dess fokus på skydd av hälsa”.

  • ÖKAD SPÄNNING OM GLOBAL DROGKONTROLL/Fedotovs slutsatser går på tvärs med drogliberala Global Commission on Drug Policy, som nyligen uppvaktade FN och krävde att ”kriget mot narkotika”-strategin ska avbrytas. Flera kända expolitiker och inflytelserika personer (Kofi Annan, expresidenter i Latinamerika m fl, även fd USA-presidenten Jimmy Carter har nu anslutit sig) vill se en ny liberalare drogpolitik. Som ”inte straffar och marginaliserar” droganvändare, och vill avkriminalisera bruk och innehav, legalisera cannabis för att slå undan marknaden för kriminella ligor, och prövar fler behandlingsmetoder, även heroinutdelning. Det stöds i ett nätupprop av över 600 000 personer. Bakom rapporten, som väckt mycket internationell uppmärksamhet, finns några kända harm reduction-rådgivare (som Alex Wodak, Mike Trace och David Mansfield).

Drugnews/SL

Mer från Accent