FN pratar om alkohol på hög nivå

Idag inleds ett högnivåmöte i FN om sjukdomar som kan förebyggas. På agendan står bland annat insatser mot tobak, alkohol och övervikt.

Mötet är det andra högnivåmötet om hälsa någonsin inom FN-systemet (det första handlade om HIV/Aids), vilket visar på frågornas höga prioritet.

– Det här är de sjukdomarna som bidrar mest till dödligheten i världen idag, säger Ala Alwan, vice generalsekreterare inom Världshälsoorganisationen, WHO, i en kommentar.

Begreppet ”sjukdomar som kan förebyggas” omfattar alla icke-smittsamma åkommor. Forskning visar att alkohol och tobak är bidragande faktorer till många av dessa sjukdomar.

Ala Alwan påpekar att problemen med sjukdomar som kan förebyggas ökar kraftigt.

– WHO uppskattar att dödligheten i de här sjukdomarna kommer att öka med 17 procent över de kommande 10 åren. Den snabbaste ökningen sker i utvecklingsländer, främst Afrika och Sydostasien.

I tidigare kartläggningar från WHO fann man att alkohol var den främst bidragande orsaken till sjukdom och för tidiga dödsfall i många länder. På senare år har också många studier publicerats som pekar på sambanden mellan mycket måttligt alkoholbruk och cancer.

Pierre Andersson

Mer från Accent