FN-möte om narkotika i Wien

DRUGNEWS. Idag, måndag, inleds FN:s internationella narkotikamöte i Wien. Flera svenskar är på plats för att stå emot försök att underminera de restriktiva konventioner som utgör grund för de flesta länders drogpolitik.

Commission on Narcotic Drugs, CND, (FN:s styrorgan för narkotikafrågor), inleds med en högnivåsession där bland andra barn- och äldreminister Maria Larsson talar.

– Tonläget har höjts senare år och ministerns närvaro visar att Sverige lägger vikt vid att stå fast vid en restriktiv narkotikapolitik och försvara konventionerna, säger ämnesrådet Ralf Löfstedt, veteran inom internationell narkotikapolitik, till Drugnews.

Debatten har hårdnat om vilken narkotikapolitik som är mest framgångsrik och flera kända ex-ledare i bland annat Latinamerika har uttalat sig för en översyn och en mer liberal strategi.

Våldsutvecklingen i Mexiko mellan knarkligor och myndigheter, folkomröstningen i Kalifornien om att legalisera marijuana och en FN-rapportörs uppmaning till världens regeringar att avkriminalisera bruk och innehav av narkotika för att värna missbrukares mänskliga rättigheter utmanar dagens kontrollpolitik.

Men även diskussioner om innehållet i begreppet harm-reduction (skadebegränsning), cannabis farlighet, och att Bolivia vill få bort kokablad från FN:s kontrollista.

Striden mellan legaliseringsivrare och restriktiva har pågått länge, exempelvis i nätverk av lobbyister och NGO-organisationer. Något som främst kommer märkas i korridorer och på seminarier vid sidan av själva FN-mötet i Wien.

– Hoten har ökat mot konventionerna. Det är viktigt att vara på plats och bemöta den drogliberala sidan som är högljudd och resursstark, men inte representerar folkflertalet, säger Sven-Olov Carlsson, ordförande i World Federation Against Drugs, till Drugnews.

Organisationen är medarrangör av ett möte i Wien där barnkonventionen och ungas rätt till skydd från droger ska lyftas fram. Drogrestriktiva Wfad har också gjort ett uttalande mot den liberala så kallade Wien-deklarationen – ett dokument som sprids med uppmaning till en ny global strategi för narkotikapolitiken.

– Den deklarationen bygger framför allt på tre felaktiga slutsatser. Nämligen att kriminaliseringen av illegala droger bidrar till Hiv/Aids-epidemin; står i konflikt med hälsofrämjande insatser; och förorsakar merparten av de kostnader som droganvändning medför.

– Vi anser tvärtom att en restriktiv och balanserad politik tillsammans med sociala och hälsofrämjande insatser förebygger missbruk, hiv-spridning och andra problem. Det visas i flera utsatta länder i Afrika, säger Sven-Olov Carlsson.

Wfad uppmanar FN-länderna till närmare samarbete för att säkerställa att uppnådda framgångar inom drogkontroll i världen inte urholkas.

• FN:s 54:e CND-session pågår 21 till 25 mars i Wien.

Drugnews/SL

Mer från Accent