Engagemang

Flyktingverksamhet lockar till engagemang och aktivitet

Under 2016 mottog IOGT-NTO två miljoner kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att satsa på flyktingverksamhet. Genom arbetet värvades 600 nya medlemmar till organisationen och 22 nya föreningar startades upp.

Dennis Greve är biträdande generalsekreterare på IOGT-NTO:s engagemangsavdelning och har samordnat slutrapporteringen av projektet.

– Det här har gett väldigt stora effekter. Det har lockat nya medlemmar som ser vårt arbete och vill bli delaktiga, säger han.

Satsningen mynnade ut i 38 projekt och nådde ut till över 4 500 personer. Bland annat har fotbollsturneringar och språkcaféer arrangerats.

– Det här har visat på ett jättestort engagemang hos våra medlemmar och att när det uppstår en kris i samhället så finns nykterhetsrörelsen där. Våra medlemmar brinner verkligen för att hjälpa människor, säger Dennis Greve.

Genom arbetet har IOGT-NTO strävat efter att mitt i en humanitär tragedi erbjuda människor ett välkomnande i deras nya hemland och rusta dem med kunskap och kontaktnät.

Sammanlagt delade MUCF ut 96 miljoner kronor till olika delar av civilsamhället för att dra igång aktiviteter för nyanlända 2016. Av dessa fick alltså IOGT-NTO ta del av två miljoner.

– Vi har varit supereffektiva med de här pengarna, och det kan vi verkligen bli bättre på att kommunicera utåt att vi är på tårna och kan göra reella insatser i detta som faktiskt hjälper människor. På så sätt kan vi få större bidrag och hjälpa fler, säger Dennis Greve.

För 2017 har mindre pengar delats ut av MUCF för att större organisationer ska kunna avsluta påbörjade projekt. Men det kommer även i år att finnas pengar att söka via länsstyrelserna.

– Flera av våra föreningar vill fortsätta med det här och vi kommer hjälpa dem hitta var de ska söka medel för att fortsätta och även starta upp ny verksamhet för flyktingar, säger Dennis Greve.

Mer från Accent