Kongress 2019

IOGT-NTO blir flygfritt

Med knapp marginal röstade kongressen för motionen Flygfritt 2020. Det innebär bland annat att inga flygresor ska ske inom IOGT-NTO:s verksamhet och att verksamheten även på andra områden ska bli miljömässigt hållbar.

– Jag är jätteglad. Segern är att detta sker på organisationsnivå och inte bara blir individens ansvar, säger Urpo Taskinen från Vittangi, en av de 49 medlemmar från hela landet som undertecknat motionen.

Han påminde kongressen om att han redan på kongressen 1995 – även då i Örnsköldsvik – presenterade Miljöbok – IOGT-NTO:s miljöplattform:

– Detta är en process, men vi måste minska våra utsläpp nu, inte sedan. Och varje kilo räknas, säger Urpo Taskinen som sedan många år slutat köra bil och istället cyklar.

Motion nummer 35 röstades igenom med knapp majoritet, 48 – 46 (4 avstod), och Urpo Taskinen framhåller medmotionären Anja Karinsdotters insats.

– Anja har skrivit grunden i motionen, och jag tror att hennes inlägg från scenen här på kongressen nog var avgörande, säger han.

Förbundsstyrelsen, som fick se sitt mildare  förslag om att reducera flygresandet inom organisationen samt att utreda konsekvenserna av resandet inom IOGT-NTO i syfte att minska klimatpåverkan nedröstat, var snabba att hylla resultatet.

– Jag är stolt över våra medlemmar som har fattat detta helt nödvändiga beslut för klimatet, säger förbundsordförande Johnny Mostacero, och fortsätter:

– Det kommer att bli utmanande för oss, men det är också oerhört inspirerande. För hundra år sedan vann vi kampen för allmän och lika rösträtt i Sverige. Nu tar vi genom ett flygfritt vårt ansvar i denna ödesfråga.

Kongressen beslutade alltså i enlighet med motionärerernas förslag om följande att-satser:

Att inga flygresor ska genomföras i IOGT-NTO:s verksamhet under 2020, med undantag för nödvändiga resor utanför Europa inom ramen för vårt internationella arbete och IOGT International.

Att från 2021 ska i princip inga flygresor inom Europa genomföras i IOGT-NTO:s verksamhet. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en policy för eventuella flygresor som bedöms som absolut nödvändiga för verksamheten.

Att förbundsstyrelsen tar fram ett system för att deltagare med långa resvägar ska kompenseras för inkomstbortfall, som ska börja gälla redan 2020, samt att utveckla alternativ till långväga resor så som webbinarium, regionala träffar och så vidare.

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över IOGT-NTO:s verksamhet även på övriga områden och snarast ställa om till en miljömässigt hållbar verksamhet i linje med den antagna miljöplattformen.

Att till kongressen 2021 ska ett program presenteras med förslag på åtgärder som innebär att IOGT-NTO:s verksamhet inte överskrider målen i Parisavtalet.

Att förbundsstyrelsen och IOGT-NTO:s representanter i andra styrelser får i uppdrag att arbeta för att liknande beslut ska fattas i våra närliggande organisationer som till exempel NBV, Våra gårdar och folkhögskolorna.

Samt att även uppmana medlemmar att arbeta för liknande beslut i andra organisationer.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer