Fler unga danskar nobbar nubben

DRUGNEWS. Färre danska tonåringar dricker alkohol – hälsa och framtidsplaner är viktigare än att supa. Även andelen som röker och provat narkotika sjunker, enligt en ny hälsoenkät.

Danska ungdomar har länge stuckit upp i drogvanestatistiken i Europa, särskilt vad gäller alkoholkonsumtion. Men den bilden är på väg att förändras. Det visar en undersökning bland nära 5 000 danska skolelever gjord av Statens institut för Folkesundhed.

Sedan 2002 har andelen 15-åriga pojkar som dricker alkohol varje vecka sjunkit från 50 till 28 procent, bland flickorna har andelen minskat från 39 till 19 procent.

Fortfarande har ändå nära nio av tio prövat alkohol och drygt hälften varit fulla minst två gånger, enligt 2010 års studie. Toppåret 1998 hade sju av tio danska tonåringar varit fulla flera gånger.

De unga danskarna prioriterar mer hälsa och karriär än tidigare och de vill visa att de har kontroll över sina liv, är några experters förklaring till attitydförändringen.

– De vill signalera att de har koll och då är det inte coolt att rulla runt i sina egna spyor, säger Jens Christan Nielsen, forskningsledare på Center för Ungdomsforskning, till tidningen Information.

Han tror att en hälsovåg bland unga och önskan om vältränade kroppar inverkat till förändringen. Men även lagskärpningen att unga under 16 år inte får köpa öl har haft effekt.

Några experter menar att de mer restriktiva alkoholattityderna på sikt även kan sprida sig till övriga befolkningen i Danmark.

Den omfattande hälsostudien med ungdomar i åldrarna 11, 13 och 15 år visar även att tobaksrökning minskar och att färre prövar narkotika. Ungefär var fjärde 15-åring röker cigaretter regelbundet, 10-11 procent dagligen (pojkar/flickor).

Å 2002 hade 26 procent av 15-åriga pojkar prövat cannabis och motsvarande siffra i fjol var 17 procent , bland jämnåriga flickor minskade andelen från 21 till 14 procent. Sex procent av pojkarna och fyra procent flickorna hade rökt hasch minst tio gånger.

• Även bland svenska tonåringar finns sedan flera år en trend med minskat drickande och fler som helt säger nej till alkohol.

Drugnews/SL

Mer från Accent