Barn

Fler Stockholmskommuner får barnombud

Den 1 november förra året startade barnrättsorganisationen Maskrosbarn ett försök med barnombud inom socialtjänsten i Tyresö och Nacka i Stockholm. Då erbjöd bara en procent av Sveriges kommuner barnombud. Nu, ett år senare, har flera Stockholmskommuner börjat erbjuda barnombud i samarbete med Maskrosbarn.

Enligt socialtjänstlagen har alla barn rätt att ha med sig en stödperson när familjen utreds. Men den rätten erbjuds försvinnande få. Sedan november 2014 har Maskrosbarn bistått Tyresö och Nacka kommun med socionomutbildade barnombud för unga mellan 13 och 19 år. Försöket har slagit väl ut och nu erbjuder Nacka, Kungsholmen och Södermalm barnombud vid barnavårdsutredningar och placeringar.

– Försöket har över lag gått bra. Barnombud är något som vi på Maskrosbarn brinner för och som vi har jobbat med länge, även innan kommunsamarbetet. De ger ett stort mervärde för barnen och för socialsekreterarna, som uppskattar att det finns en person som fångar upp barnens frågor och behov mellan mötena. Barnombuden är ett bra komplement, säger Lisa Dahlgren, projektledare i barnrättsfrågor och barnombud på Maskrosbarn.

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som verkar för att ge barn som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv.

I nuläget arbetar två personer från Maskrosbarn som barnombud på de tre Stockholmskommunerna.

– En nyhet är att det inte bara är socialsekreterarna som erbjuder barnombud, utan ungdomarna i de aktuella kommunerna kan själva söka sig till oss och be om hjälp. Vi har varit ut i skolor och pratat och skolhälsan är också inkopplad. Detta innebär att man som ung inte först måste vara i kontakt med socialtjänsten för att få ett barnombud, säger Lisa Dahlgren.

Vad vill barnen ha hjälp med?

– De vill ha hjälp med att få sin röst hörd, få stöd och information i processen. Vi fungerar som en länk mellan ungdomen och socialtjänsten. Ofta vill de att vi ska ställa de frågor de inte vågar ställa själva. Dessutom fungerar vi lite som mentorer och vi står på barnens sida hela vägen genom socialtjänsten. De vill gärna träffas och ta en fika och vi motiverar och peppar dem att uttrycka sina behov. Vi har fler ärenden nu än när vi startade, vilket är väldigt positivt, säger Lisa Dahlgren.

Mer från Accent