IOGT-NTO

Fler samtal till IOGT-NTO:s alkoholrådgivning kring jul

IOGT-NTO:s alkoholrådgivning har funnits i tolv år och ligger stabilt med ungefär samma antal samtal per dag som vid starten 2003. Olle Andersson är verksamhetsutvecklare på alkoholrådgivningen och en av en handfull engagerade medlemmar som är utbildade i att besvara människors frågor om alkoholproblem.

Hur många ringer till alkoholrådgivningen?

– Vi får ungefär 2-3 samtal per dag och det är den nivån samtalsfrekvensen har legat på sedan starten 2003. En anledning till att det är relativt få är nog att vi inte marknadsför oss så mycket. Folk vet helt enkelt inte att vi finns, vilket är synd. För behovet finns. Här finns en utvecklingspotential anser jag. Genom att synas mer, kommer fler att ringa och söka vår hjälp. Det gynnar ju IOGT-NTO på många vis. Vi kan exempelvis hänvisa till lokalföreningar och kontakter som kan erbjuda nykter gemenskap för den som behöver det.

Finns det perioder med fler samtal?

– Ja, kring storhelger är det fler som ringer. Inte så mycket under helgen som efter, då folk börjar fundera. Ibland över sin egen konsumtion eller anhörigas konsumtion. Så ja, vi ser en topp efter jul och semestrar.

Vilka är de vanligaste frågorna?

– Många funderar kring vad som är normalt drickande och om de kanske överdriver när de tänker att de eller någon anhörig dricker för mycket. Det jag har märkt är att medvetenheten har ökat generellt. Folk är mer medvetna om riskbruk i dag och förstår själva att de behöver hjälp. Andra vanliga frågor är hur man ska bemöta anhöriga som dricker för mycket. Hur säger man till på ett bra sätt? Eller så vill man prata om sin egen konsumtion; hur vet man att man dricker för mycket? Vår roll är att lyssna, ge tips och råd utifrån vår kunskap och erfarenhet och att hänvisa personen vidare. När vi lägger på – ofta efter cirka tio minuter eller en kvart – ska personen veta vart han eller hon kan vända sig för fortsatt hjälp. Vi är ofta den allra första ingången.

När är alkoholrådgivningen öppen?

– Varje vardag mellan 8 och 16. När alkoholrådgivningen lanserades 2003 hade vi en kampanj då vi höll öppet mellan 7 och 21 och vi svarade även under helger. Vi fick då väldigt många samtal. Så det är uppenbart att vi behövs och är betydelsefulla.

Vilka reaktioner möter ni från dem som ringer?

– Många uttrycker tacksamhet och lättnad. Personligen tycker jag att det är bra att IOGT-NTO på det här viset visar att man gör något handfast för människor och inte bara har en vision om ett nyktert samhälle. Detta och kamratstödet är några verksamheter som är utåtriktade och konkreta och som hjälper människor här och nu.

Här når du alkoholrådgivningen: 020-80 80 80 eller alkoholradgivning@iogt.se

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer