Fler nyktra ungdomar – men narkotikan ökar

DRUGNEWS: För första gången på länge ökar andelen skolelever i nian som prövat narkotika. Även tobaksrökning ökar. Dock är det färre som dricker alkohol. Det visar färska siffror från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

Andelen elever som i våras uppgav att de prövat narkotika har ökat från fem till sju procent bland flickorna och från sju till nio procent bland pojkarna. Det är dock låga siffror i en internationell jämförelse.

Alkohol fortsätter att minska. Av pojkarna är det 42 procent och av flickorna 35 procent som säger nej till att dricka.

– Inte någon gång i undersökningens historia 38-åriga historia har vi haft så gå alkoholkonsumenter bland ungdomarna, säger Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare på CAN som hållit i studien.

Tobaksrökning fortsätter att öka något. I år uppger 30 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna att de röker. Det är dock betydlig lägre än vid millennieskiftet.

Ungefär 5500 elever i 300 klasser har medverkat i årets undersökning . Enkäten presenterades vid ett seminarium i Visby på tisdagsmorgonen.

Av Drugnews/SL

Mer från Accent