Fler gymnasiepojkar provar narkotika

DRUGNEWS. Var femte pojke i gymnasiets årskurs två har provat narkotika. Men alkoholkonsumtion minskar bland eleverna, enligt CAN:s rapport ”Skolelevers drogvanor 2010”.

I undersökningen ökade andelen pojkar som prövat narkotika från 18 procent ifjol till 21 procent i år. Bland jämnåriga flickor har andelen varit ganska stabila, mellan 12-14 procent, sedan de årliga mätningarna inleddes 2004.

Vanligaste illegala drogen är cannabis (marijuana/hasch), cirka 70 procent av de skolelever som prövat anger den, medan cirka sex procent enbart använt annat narkotikapreparat. Två av tre får tag i narkotikan av en kompis, ett fåtal (6 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna) uppgav att de skaffat den via internet.

Regionala skillnaderna är stora för droganvändning. Stockholm toppar med 27 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna som prövat narkotika, lägst andel återfinns i norra Sverige där 13 respektive 12 procent prövat.

Däremot minskar andelen alkoholkonsumenter bland gymnasieelever över lag. I årets undersökning uppger 83 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna på gymnasiet att de dricker alkohol, lägsta siffror sedan mätningarna inleddes. Även andelen som intensivkonsumerar minst en gång i månaden har sjunkit, knappt hälften av pojkarna och 44 procent av flickorna angav det i år.

De flesta som dricker får tag i alkohol via kamrater, men även föräldrar och andra vuxna förekommer ofta som källa. Flera av gymnasieeleverna har även blivit serverade alkohol på krogen innan de fyllt 18 år.

Även bland niondeklassarna har tidigare nedåtgående trend för narkotikaerfarenheter brutits och ökar sedan ett par år. I år uppgav nio procent av pojkarna och sju procent av flickorna att de prövat narkotika.

Bland grundskoleeleverna pekar liksom på gymnasiet alkoholtrenden nedåt, fler väljer att skjuta upp debuten eller inte dricka alls.

Drogenkäterna bland skolelever görs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 1971 har årliga enkäter genomförts bland landets elever i nian på grundskolan och från 2004 årligen även bland gymnasieelever i årskurs två. I år deltog 5 829 elever i grundskolan och 3 936 elever på gymnasiet runt landet.

Drugnews/SL

Mer från Accent