Alkohol

Finska ungdomar underskattar risker med alkohol

Andelen finska ungdomar som inte dricker alkohol ökar och berusningsdrickandet minskar. Men på samma gång är det färre som ser risker med alkohol och andra droger.

Var femte finsk ungdom mellan 15 och 16 år dricker inte alkohol. Det är också färre som berusar sig, men riskerna med alkohol och andra droger uppfattas också som mindre än tidigare. Det rapporterar YLE i dag. Uppgifterna kommer från den stora Europeiska drogvaneundersökningen ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs)

Resultaten visar på stora förändringar sedan 1995 då den första studien genomfördes. Då var det endast var tionde som inte drack alkohol. Idag är det dubbelt så många, två av tio.

År 1995 hade ungefär hälften av ungdomarna berusat sig minst en gång de närmaste 30 dagarna före undersökningen. Berusningsdrickande räknas det som om man vid ett och samma tillfälle druckit minst sex glas. Förra året var det endast var fjärde ungdom som berusat sig de senaste 30 dagarna. Några större könsskillnader finns inte i de finska ungdomarnas alkoholkonsumtion.

En annan förändring är att ungdomarna bedömer riskerna av måttligt regelbunden alkoholkonsumtion och av experimentellt bruk av cannabis som mindre än tidigare.

Antalet som testat cannabis är oförändrat omkring tio procent av pojkarna och sju procent av flickorna. Övriga droger är det endast några få procent som provat.

Den Europeiska skolundersökningen, ESPAD initierades 1995 av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Undersökningen har sedan dess genomförts vart fjärde år och omfattar en majoritet av Europas länder. Numera har det europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) övertagit ansvaret för samordningen av undersökningen.

Enligt Anna Raninen, chef för avdelningen för kommunikation och samverkan på CAN, kommer de svenska resultaten från undersökningen inte att redovisas förrän i höst då den fullständiga rapporten, med alla länders resultat, blir klar.

Mer från Accent