Finska studenter trötta på drickandet

I Finland har nu många studenter börjat tröttna på det omfattande drickandet. Varannan högskolestuderande vill se fler alkoholfria tillställningar.

– Många studenter fruktar att de ska betraktas som annorlunda om de inte dricker, förklarar Helena Partinen på studerandeorganisationen Nyyti i dagstidningen Helsingin Sanomat.

Alkoholen spelar en stor roll i det finländska studentlivet. I en färsk undersökning som organisationen Nyyti gjort anser hela 72 procent att det dricks mycket eller väldigt mycket inom studentlivet. I samma undersökning uppger hela 39 procent, att de tycker att det dricks för mycket vid olika studentevenemang.

Inte mindre än hälften av de finländska studenterna vill alltså, att det ska anordnas fler alkoholfria studentevenemang.

Organisationen Nyyti (på svenska ”Knytet”, efter Tove Janssons kända bokfigur) har som uppgift att stödja de högskolestuderandes välbefinnande.

– På vår nätsajt återkommer gång på gång diskussionen om alkoholen i studentlivet och om alkoholfria evenemang. För sex år sedan började vi inom Nyyti med en del sådana, säger organisationens verksamhetsledare Helena Partinen.

Såväl på nätsidorna som i den aktuella undersökningen framkommer en oro från dem som inte dricker eller dricker litet, att det rikliga alkoholbruket gör det svårare att lära känna en del av sina studiekamrater.

Organisationen Nyyti vill nu, att de aktiviteter där nya  studerande invigs i studentlivet ska vara alkoholfria. Samtidigt uppmanar man de olika studerandeorganisationerna att verka för att a l l a ska kunna delta i studentevenemang utan att känna sig ensamma eller stämplade.

Närmare 3 000 förstaårsstuderande svarade på Nyytis undersökning och av dem var 72 procent kvinnor.

Sören Viktorsson, Helsingfors

Mer från Accent