Finland skärper regler om alkoholreklam – frågan är hur mycket

HELSINGFORS. Regeringen i Finland vill stoppa all alkoholreklam i tv innan 23 på kvällen. Ett av regeringspartierna vill dock gå ännu längre – och nu riskerar hela förslaget att falla.

Det förslag till ny lag som omsorgsminister Paula Risikko (M) nu presenterat, innebär bl a att alkoholreklam i finsk tv får sändas först efter klockan 23, mot idag klockan 21.

En grundtanke i förslaget är också att barn och unga måste skyddas mot alkoholreklam.

– Lagen ska förses med en täckande lista över reklammetoder och platser som anses rikta sig till minderåriga, förklarar minister Risikko i tidningen Hufvudstadsbladet.

Frågan är dock om detta räcker. Det andra stora regeringspartiet, Centern, vill nämligen gå längre.

Medan Moderaterna vill lista de typer av alkoholreklam som ska vara otillåtna, vill centern ta fram en lista på vilka typer som är tillåtna.

– Skillnaden är som natt och dag, säger regeringsrådet Ismo Tuominen på social- och hälsovårdsdepartementet till tidningen Helsingin Sanomat. Om enbart tillåten reklam listas blir det avsevärt enklare att övervaka efterlevnaden.

Centern trycker nu på för att skärpa lagförslaget. Kan man komma överens ska ett förslag lämnas till riksdagen om en vecka.
Den moderata omsorgsministern har dock själv för media förklarat, att hon tvivlar på att hennes lagförslag kommer att gå igenom.

Sören Viktorsson

Mer från Accent