FHI: gårdsförsäljning hotar Systemet

Drugnews: Folkhälsoinstitutet anser att gårdsförsäljning av alkohol skulle äventyra detaljhandelsmonopolet och inte vara förenligt med EG-rätt och folkhälsomål. Man avfärdar också jordbruksministerns idé om systembolagsfilialer.

”Detaljhandelsmonopolet äventyras då gårdsförsäljning ofrånkomligen innebär att svenska produkter gynnas framför utländska. Det gäller i lika hög grad om gårdarna förvandlas till systembolagsfilialer, vilket är ett nytt alternativ som presenterats. I båda fallen skulle svenska produkter gynnas, vilket enligt artikel 28 i EG-fördraget uttryckligen inte är tillåtet”.

Det skriver Folkhälsoinstitutet på sin hemsida på tisdagen och slår fast att eliminera vinstintresset kring alkoholförsäljning är ett av monopolets viktigaste syfte.

I artikeln – som kan ses som ett kompletting och en påminnelse om tidigare remissvar på alkoholutredningen – konstateras att alkoholskadorna fortsätter öka i landet, även om konsumtionen inte längre ökar. Nya åtgärder behövs för att minska skadorna, samtidigt bör ändringar som riskerar försämra situationen undvikas. ”Dit hör förslaget att tillåta gårdsförsäljning”, skriver myndigheten.

FHI är bekymrat över att antalet tillverkningstillstånd redan ökar kraftigt i landet, exempelvis mikrobryggerier i städer. Antalet försäljningskanaler skulle öka betydligt mer än vad som hittills framkommit med gårdsförsäljning. Vilket är olämpligt ur ett folkhälsoperspektiv, menar FHI.

Man påminner även om sitt tidigare remissvar om vikten av att inte tillåta provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten. En marknadsföring som inte är önskvärd av samma tidigare angivna skäl, menar FHI. Och påminner om att det redan idag finns möjlighet för alkoholtillverkare att sälja sina varor genom att ha en restaurangdel i anslutning som kan övervakas av tillsynsansvarig kommun.

Debatten kring gårdsförsäljning på landsbygden, som förordas av bland andra jordbruksminister Eskil Erlandsson (C), fortsätter att vara het. Nyligen föreslog Erlandsson att genom att låta vingårdar anges som systembolagsfilialer så skulle man kunna kringgå eventuella EU-invändningar.

Han har stöd av vinbönder, LRF, konkurrensverket och jordbruksverket, liksom halva regeringen (M och C). Men regeringens alkoholutredare, folkhälsominister Maria Larsson och övriga alliansen (KD och FP) är ännu emot. Även en gemensam rödgrön motion till riksdagen varnar för att tillåta gårdsförsäljning.

I vinter måste regeringen besluta om gårdsförsäljning ska ingå eller läggas åt sidan i väntade proposition till ny alkohollag.

Drugnews/SL

Mer från Accent