Fetalt alkoholsyndrom, FAS. Orsakas av att mamman druckit alkohol under graviditeten.

Sociala svårigheter, dåligt minne och speciella ansiktsdrag är några symtom på fetalt alkoholsyndrom, FAS. Sjukdomen kan ta sig många uttryck. Men den har alltid samma orsak – mamma drack under graviditeten.

Hur många barn som föds med fetalt alkoholsyndrom, FAS, i Sverige är oklart. En uppskattning, som presenteras på FAS-föreningens hemsida, är att det rör sig om ett till två barn per tusen.

För att få diagnosen ska fyra kriterier uppfyllas: mammans alkoholkonsumtion ska vara dokumenterad, barnet har dålig tillväxt, ansiktsförändringar och skador i det centrala nervsystemet i hjärnan.

Personer med FAS har ofta problem med inlärning, motorik, minnet och sociala relationer.

– De som har de allvarligaste skadorna får ofta hjälp från vården, då syns det och är påtagligt. Men har man har den typen av diffusa skador som låg impulsstyrning, att man är lättledd och naiv, är det ofta man hamnar i en gråzon och aldrig får hjälp, säger Katarina Wittgard, som är ordförande i FAS-föreningen.

Oftast är det först i treårsåldern de första tecknen visar sig.

– Det är då det börjar ställas högre krav på barnet. De ska leka med andra barn och lära sig att klä på sig.

FAS orsakas alltid av att mamman druckit alkohol under graviditeten. Barnet kan få alkoholskador både om modern regelbundet dricker en måttlig mängd alkohol eller om hon tar sig en fylla en gång. Hur allvarliga skadorna blir påverkas till viss del av andra faktorer såsom mammans näringsintag och barnets genetiska motståndskraft.

För tio år sedan startades FAS-föreningen i Sverige. De ger stöd till vuxna och föräldrar som har barn som har skadats av alkohol under fostertiden. Föreningen ger också stöd och råd till personal inom BVC, förskola, skola och socialtjänst som under sin yrkeskarriär stöter på barn med alkoholrelaterade fosterskador, kanske utan att de ens vet om det.

Joanna Wågström

Mer från Accent