Narkotika

Färre tullbeslag av narkotika 2018

Tullverkets statistik visar på en minskning i antal beslag med 15 procent. Samtidigt har man beslagtagit mer kokain och heroin än på många år.

Framför allt ses en minskning i antalet tillslag i post- och kurirflöden. Inte heller lastbilstrafiken gav upphov till lika många beslag den senaste året som under 2017, vilket också påverkar den totala mängden beslagtagen narkotika.

– Vi är medvetna om att vi inte tar allt och att vi skulle behöva bli fler, säger generaltulldirektören Charlotte Svensson till Ekot.

Tullverket uppskattar själva samhällsnyttan av sina beslag till 2,6 miljarder kronor, en summa som bland annat är beräknad på gatupriser för narkotika och samhällets kostnader för missbruk. 2017 beräknades samma siffra till strax över 3 miljarder.

Beslagen av amfetamin minskade både i mängd och antal tillslag. Samma sak gäller för cannabis, tramadol och LSD medan heroin har ökat både vad gäller beslagstillfällen och mängd. Totalt beslagtogs dubbelt så mycket heroin under 2018 jämfört med året innan; 71 kilo, vilket är den största mängd som hittills noteras hos Tullverket.

Värt att notera är att den totala mängden beslagtagen kokain och ecstacy har ökat markant trots att beslagstillfällena minskat. 488 kilo heroin beslagtogs under 2018, den största mängden på över 10 år. Av dessa togs 298 kilo i vid ett enda tillfälle i flygfrakt från Colombia till Skåne.

Tullverket framhåller i ett pressmeddelande att man även arbetat med andra saker som inte ger lika stort avtryck i just denna statistik.
– Vi har under året slagit ut eller allvarligt skadat 18 kriminella nätverk, samt identifierat ytterligare nätverk som vi kommer att fortsätta att arbeta mot framöver, säger Charlotte Svensson i pressmeddelandet.

Mer från Accent