Färre gravida dricker alkohol

Färre gravida kvinnor dricker alkohol visar en ny undersökning. Av drygt 5000 tillfrågade blivande mödrar i landet uppger åtta procent att de druckit, en märkbar minskning sedan barnmorskor mer konsekvent börjat informera om riskerna.

– Jag tycker att det är ett fantastiskt resultat undersökningen uppvisar. 97 procent säger att de tagit emot budskapet att man inte ska dricka under graviditet och då minskar det från att 30 procent använde alkohol under graviditeten 2004 till att bara åtta procent gör det 2008, säger folkhälsominister Maria Larsson till SR Ekot.

Av de gravida som drack alkohol hade de flesta inte druckit mer än motsvarande ett glas vin, enligt studien.

Enligt folkhälsoministern som på onsdag talar på en konferens om alkoholens effekt på födda och ofödda barn, så har barnmorskor på mödravårdscentraler sedan 2004 utbildats i en ny metod att informera gravida om riskerna med alkohol. Det är resultatet av den utbildningen som nu ger effekt, menar Maria Larsson.

Av de tillfrågade gravida kvinnorna uppgav alltså 97 procent att de fått rådet att inte alls dricka alkohol under graviditeten. Bara en procent av kvinnorna uppgav att de inte fått någon information.

Omkring 100 barn föds varje år med alkoholskador, men enligt folkhälsoministern märks ännu ingen nedgång i antalet i statistiken. 

Mer från Accent