Får föra in hur mycket alkohol som helst

Sedan den 1 januari 2004 finns det egentligen ingen övre gräns avseende mängden alkohol som får föras in i Sverige från ett annat EU-land men det införda ska vara för eget eller den egna familjens bruk. Man ska själv föra in alkoholen och man måste vara över 20 år.
Tulltjänstemännen bestämmer om det är troligt att den inköpta alkoholen uppfyller kraven. Det finns riktlinjer utgivna av tullmyndigheten som är baserade på EU:s så kallade cirkulationsdirektiv. Referensnivåerna är 14 flak öl, 20 lådor vin och 3 till 4 lådor sprit.

Mer från Accent