Få vill sänka alkoholskatter

DRUGNEWS Bara nio procent av svenskarna vill ha en sänkning av alkoholskatterna visar en undersökning från Göteborgs universitet. ”Oerhört glädjande”, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Sven-Olov Carlsson.

Det är den årliga SOM-undersökningen från Göteborgs universitet som visar att bara nio procent av svenskarna vill se sänkta alkoholskatter i undersökningen hösten 2008. Det ska jämföras med 2005 då hela 55 procent av svenskarna vill sänka alkoholskatterna. Så sent som i undersökningen 2007 var det 32 procent som ansåg att en alkoholskattesänkning var ett bra förslag. På ett år har alltså stödet för en alkoholskattesänkning rasat med 23 procentenheter.

– Jag tror det beror på att stödet för sänkt alkoholskatt var exceptionellt hög 2004 och att det nu har gått ned till en normalnivå, säger Lennart Weibull, professor vid SOM-institutet, till Svenska Dagbladet.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Sven-Olov Carlsson tycker att det är ett oerhört glädjande besked.

– Det visar att vanligt folk ser det samband som finns mellan billigare sprit och ökade skador, säger Sven-Olov Carlsson till Drugnews.

Han hoppas att detta besked ska ge regeringen stöd för att flytta fram positionerna nu när de har ett opinionsstöd

Av Drugnews/JÖ

Mer från Accent