Få ändringar i den nya alkohollagen

”Enstaka glas” har blivit ”mindre mängd”. Förändringarna i propositionen om den nya alkohollagen är små jämfört med regeringens lagrådsremmis från den 15 januari och det kommer i fortsättningen vara lagligt att bjuda sina barn på en mindre mängd sprit. 

Under torsdagen lämnar regeringen över propositionen om ny alkohollag till riksdagen. Enligt Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos folkhälsoministern, är det få ändringar som gjorts.

Formuleringarna kring den så kallade bjudregeln har skrivits om efter att lagrådet fann de för oprecisa.

Det kan dock ännu tyckas svårt att förstå hur lagen ska tolkas.

”Enstaka glas” och ”kontrollerade former” har ändrats till ”mindre mängd” och ”ordnade former”.

Är inte de nya formuleringarna också för vaga?

– De är förtydligade och uppstramade och ger bättre stöd och anvisning för hur de ska tolkas än tidigare, säger Ulrik Lindgren

I propositionen finns det heller inga planer från regeringen för att återigen möjliggöra provköp av alkohol, utfört av myndigheter . Något som enligt justitieombudsmannen, JO inte är förenligt med dagens lagstiftning.

Underlag för att fatta något beslut saknades i nuläget, men frågan kommer följas upp, enligt Ulrik Lindgren.

Erik Ardelius  

Den nya alkohollagen kan leda till ökad konsumtion. Läs mer.

Mer från Accent