Expertkonferens om alkohol igång

maria_larsson2I två dagar samlas experter och politiker från 27 länder i Stockholm för att diskutera alkoholskador. Konferensen genomförs inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU och är särskilt inriktad på alkohol kopplat till unga och äldre.

I sitt inledningstal talade folkhälsominister Maria Larsson om alkoholens stora kostnader och hälsoeffekter i Europa. Inom EU räknar man med att 15 procent av den vuxna befolkningen dricker på en riskfylld nivå och alkoholen kopplas årligen till 195 000 dödsfall.

Under konferensen kommer också en rapport från arbetet med EUs alkoholstrategi att presenteras. Strategin antogs 2006 men kom till på initiativ av det svenska ordförandeskapet 2001.

Pierre Andersson

Mer från Accent