Politik

Experter efterlyser internationell alkoholkonvention

På kort tid förändrades politiken och attityderna på tobaksområdet. Detsamma borde vara möjligt på alkoholområdet anser forskare.

Under Systembolagets jubileumskonferens Agenda 2015 gjorde både Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid CHESS, Stockholms universitet och Robin Room, professor vid Alcohol Policy Research på University of Melbourne i Australien, jämförelser mellan alkohol och tobak.

– Sverige har stora möjligheter att gå i spetsen för en global alkoholpolitik, säger Danny Vågerö under konferensen.

Med det menar han att Sverige bör driva frågan i EU och alla andra internationella sammanhang.

–  Det behövs en global konvention om alkohol, som ger samma kontroll som på tobaksområdet, säger han. Av någon anledning har det varit svårt att få gehör för det i WHO, säger han när Accent i pausen ber honom konkretisera vad han menar.

Robin Room säger i ett inlägg under konferensen att de politiska målen på alkoholområdet inte är lika konkreta som på tobaksområdet.

– För tobak har man satt upp konkreta mål för skatter och restriktioner på tillgänglighet. Alkoholmålen beskrivs i generella ordalag som att man ska minska skadorna, säger Robin Room till Accent.

I en paneldiskussion efter förmiddagens föredragningar påpekar Robin Room att stora förändringar skett på kort tid på tobaksområdet.

– Det har inte varit samma opinion för alkoholregleringar, men det är lättare för media och politiker att ta itu med tobak eftersom de själva inte röker längre.

Till Accent säger även han att en internationell konvention behövs på alkoholområdet. Han anser inte att de kommersiella krafterna som finns på alkoholområdet kan skyllas för motståndet.

– Tobaksbolagen var ju lika starka, men där kunde man ändå få igenom en förändring. Jag tror snarare att det beror på att det numera är stora klasskillnader i vilka som röker, säger Robin Room.

Mer från Accent