Alkohol

Européer dricker mest i världen

Européer dricker mest i världen enligt WHO:s nya rapport, The European Health report 2012. Enligt WHO skulle högre priser minska antalet som dör eller insjuknar på grund av alkohol.

Europeéer dricker i genomsnitt 10,6 liter alkohol per år, vilket är mer än alla andra delar av världen.

Antalet som dör för tidigt på grund av ischemisk hjärtsjukdom, när hjärtats syreförsörjning är försämrad, minskar generellt. I några av de östeuropeiska länderna är utvecklingen inte lika gynnsam, och i några länder ökar antalet fall.

Liknande mönster kan man se för sjukdomar i hjärnan och nervsystemet. Enligt rapporten skulle länderna kunna göra mer för att påverka utvecklingen genom att förebygga högt alkoholintag, berusningsdrickande, stress och minskat socialt stöd.

Medan olika slags magcancer har minskat med närmare 60 procent sedan 1980, bland annat på grund av en minskning av nitrater i maten och upptäckten av helicobakter, så har levercancer ökat, särskilt efter 1995, vilket kan bero på ökad alkoholkonsumtion.

Även andra sjukdomar i matsmältningssystemet som kronisk leversjukdom och levercirrhos ökade från slutet av 1990-talet till 2005, men har minskat en aning på senare tid. Totalt är det dock fråga om en nettoökning på 30 procent. Hög alkoholkonsumtion är den största enskilda orsaken, enligt WHO.

Positivt är att antalet dödsfall på grund av rattfylleri minskar i hela Europa.

Enligt rapporten är det väl dokumenterat att européer börjar dricka tidigare, berusningsdricker oftare och konsumerar större mängder än människor i andra delar av världen.

Forskningen visar, enligt WHO, att en ökning av sjukdomar i cirkulationsorganen och för tidig död i dessa sjukdomar orsakas av hög alkoholkonsumtion och berusningsdrickande. De skriver också att studier har också visat att när alkoholpriserna sjunker eller andra restriktioner minskas ökar alkoholrelaterad dödlighet bland vuxna mellan 40 och 69 år med 17 – 40 procent.

Detta faktum anser WHO vara tillräckligt för att motivera ett intensifierat arbete för att reducera konsumtionen i Europa.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer