Politik

Européer dricker mer och mer som nordbor

Alkoholkonsumtionen i Europa sjunker, men fler dricker sig fulla och skadorna ökar. Politiker vill höja priserna och oroar industrin.

Dagtid flockas turisterna på Plaza de España i centrala Madrid. Enligt the Economist visar torget en ny sida av spansk kultur på kvällarna: grupper med ungdomar som halsar whisky eller vodka blandat med Fanta Citron ur plastflaskor. Många är fulla och området stökigt. Accent har tidigare beskrivit fenomenet i ett Spanienreportage.

Sådant festande var tidigare ovanligt i Spanien. Spanjorerna brukade bara dricka alkohol tillsammans med mat. Det håller på att ändras. I Spanien, såväl som i andra vinländer, blir dryckeskulturen allt mer lik den nordiska; där man dricker mer sällan, men desto mer vid varje tillfälle.

Även i Frankrike har berusningsdrickandet blivit vanligare och sjukhusbesöken på grund av alkohol har ökat med 30 procent.

Enligt WHO är hälften av jordens befolkning fortfarande nykterister. Alkoholkonsumtionen håller sig också på samma nivå som 1990, men för många grupper har alkoholproblemen ändå ökat. Politiker världen över känner att något bör göras och många sneglar på Skottland och deras minimipriser.

Ju dyrare alkoholen är desto mindre dricker man. Det är främst två grupper som påverkas av priserna: högkonsumenter, för vilka även en liten höjning kan innebära stora ökade kostnader, och unga, som ofta har en låg inkomst att röra sig med.

I maj 2012 beslutade Skottland att införa en lag om minimipriser under 2013. Handelsorganisationen Scotch Whisky Association (SWA), hävdade att lagen bröt mot EU:s lagstiftning och anmälde lagen. De förlorade i Skottlands högsta domstol, men har överklagat ärendet. Om de förlorar igen kommer de att gå vidare till London eller EU.

Bulgarien, Frankrike, Italien, Portugal och Spanien har slutit upp kring SWA.

För industrin är inte Skottland någon stor marknad, men de är rädda att andra ska följa efter. Hur det går för Skottland kommer att få konsekvenser för resten av världen.

Mer från Accent